Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – ALPHA BANK

Ένα από τα πρώτα Εταιρικά Μέλη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι η Alpha Bank, η οποία εντάχθηκε στην οικογένεια των συνεργατών / υποστηρικτών μας το 2011.

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Σήμερα, δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Αλβανία, Λουξεμβούργο και Μεγάλη Βρετανία παρέχοντας ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Απασχολεί διεθνώς περισσότερους από 10.500 εργαζόμενους.

Με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα και την κοινωνική ωφέλεια, η Alpha Bank σχεδιάζει ποικίλες δράσεις και προγράμματα, στηρίζοντας ενεργά τον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank, τα τελευταία 10 χρόνια, αποτελεί σταθερό και σημαντικό «σύμμαχο» του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», στηρίζοντας με κάθε τρόπο το έργο και το όραμά μας που είναι να φέρουμε τα μνημεία της χώρας μας στο επίκεντρο της σύγχρονης ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Χαρακτηριστική είναι η συμβολή της Τράπεζας στη δημιουργία της πλατφόρμας “Generation D”, η οποία φιλοξενεί και προβάλλει μαθητικές δημιουργίες από εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται στα σχολεία μέσα από το πρόγραμμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα». Το πρόγραμμα αυτό είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και στόχο έχει τη συνάντηση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα μνημεία της χώρας μας.

Επίσης, η Alpha Bank στήριξε τη δράση του Σωματείου μας «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο», προβάλλοντας σε όλα τα καταστήματά της το σχετικό ολιγόλεπτο video, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Τέλος, η Alpha Bank υποστήριξε, για το έτος 2019, την 5η Συνάντηση του «Άνω Διαζώματος» με τίτλο: «5 χρόνια μαθητές ξεναγοί», όπου μαθητές και καθηγητές παρουσίασαν τις εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματός μας «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα».

AlphaBank_Diazoma