Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).

Η ΓΣΕΒΕΕ εντάχθηκε στην οικογένεια του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» το 2016, με ετήσια συνδρομή ύψους 3.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στα λειτουργικά και παραγωγικά έξοδα του Σωματείου με το ποσό των 12.000 Ευρώ.

Η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1919, με αρχική επωνυμία “Ένωση Βιοτεχνών Ελλάδας” και αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας. Αντιπροσωπεύει το ουσιαστικότερο και πιο ζωντανό κομμάτι του οικονομικού ιστού της χώρας, των Μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Βασικός στόχος της είναι η προστασία των συμφερόντων των Μικρομεσαίων επιχειρηματιών, σε οικονομικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, ασφαλιστικό και πολιτιστικό επίπεδο μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται.

Επιπλέον, έχει δημιουργήσει το δικό της πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, ένα από τα καλύτερα της χώρας, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό τη διαχείριση και διάχυση γνώσης, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και υλοποίησης μελετών και ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σχεδιάζει και υλοποιεί ολιστικά προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού, τις Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Πολιτιστικά Πάρκα. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν έργα πνοής με σημαντικό όφελος για τις περιοχές, από όπου θα περάσουν, καθώς πρόκειται για έργα που έχουν σχεδιαστεί με όρους βιωσιμότητας και στόχος τους είναι η σύνδεση τους με την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων γεννήθηκαν και δύο νέοι θεσμοί, αυτός της Συστάδας Επιχειρήσεων – Cluster και του Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού – DMO.

H Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ως θεσμικό σύμβολο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας, αποτελεί έναν ισχυρό εταίρο για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην προσπάθεια που κάνει, ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις να πλαισιώνουν τα παραπάνω προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού. Επίσης, με την εμπειρία που διαθέτει, αλλά και ως υποκινητικός παράγοντας, έχει καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση των Cluster και τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε αυτά.

ΓΣΕΒΕ -ΔΙΑΖΩΜΑ