Γρήγορη μετάβαση

Επίσημος Φορέας λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου, η «Ήπειρος Α.Ε.»

Σχετικά Θέατρα

Βήμα σταθμό για την ιστορία του προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, αποτελεί η απόφαση (19/23-12-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου να εγκρίνει  τον ορισμό της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.», ως επίσημου Φορέα για τη Λειτουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής Ηπείρου.

Η απόφαση ορισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.  ως  επίσημου φορέα διαχείρισης (Destination Management and Marketing Office) για τη διοίκηση και προβολή της Διαδρομής, έχει στόχο  τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της Διαδρομής ως ένα ολιστικό τουριστικό προϊόν με  ξεχωριστή και αυτόνομη ταυτότητα.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» περιλαμβάνει δράσεις για την αναστήλωση μνημείων που βρίσκονται στη Διαδρομή, υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες, επιχειρηματικότητα και δημοσιότητα/marketing. Μεταξύ των δράσεων αυτών, συγκαταλέγεται η σύσταση ενός «Τοπικού Συμφώνου» από επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την υποστήριξη της διαδρομής μέσα από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας. Μέχρι σήμερα, το «Τοπικό Σύμφωνο» αριθμεί εβδομήντα (70) μέλη και έχει ήδη συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης από 15 εκλεγμένα μέλη του που αντιπροσωπεύουν και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον, για τη διακυβέρνηση και την υποστήριξη της ΟΧΕ  η Περιφέρεια Ηπείρου με την υπ’ αριθ. οικ. 76376/680/11-06-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη έχει προχωρήσει στη σύσταση «Συμβουλίου Φορέων» που αποτελείται από είκοσι (20) φορείς που αντιπροσωπεύουν την περιοχή.

Σε συνέχεια των παραπάνω εξελίξεων,  ο νέος Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος θα μεσολαβεί και θα συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (πολιτικούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς), καθώς και με άλλους φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας που τυχόν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και συνεργασίας στο πρόγραμμα. Το πεδίο δράσης του Φορέα Λειτουργίας θα καλύπτει συνοπτικά τρεις ενότητες:

– Μέριμνα, ως “επισπεύδων”, για την συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των κάθε είδους υποδομών προς την κάθε υπηρεσία/φορέα που έχει την ευθύνη των υποδομών καθώς και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης των υποδομών και μνημείων.

– Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα της περιφέρειας καθώς και με την τοπική κοινωνία.

– Διαρκής και ενεργή προβολή και προώθηση της Διαδρομής και όλου του δικτύου αξιοθέατων και κάθε είδους επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε αυτήν στην τοπική αλλά κυρίως στην υπερτοπική τουριστική αγορά.

Να σημειωθεί τέλος, ότι η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ έχει ήδη εκπονήσει μελέτη που παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας, τους στόχους, την οργάνωση και το ενδεικτικό πλάνο δράσης της για την Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου, ώστε να γίνει πράξη η υλοποίηση «ενός ποιοτικού άλματος στη χώρα από τεχνικά έργα, σε έργα ζωής».

Μπορείτε στη συνέχεια να διαβάσετε σχετικά δημοσιεύματα:

Φορέας λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής η «Ήπειρος Α.Ε.» – agon.gr

Η «Πολιτιστική Διαδρομή» της Ηπείρου εξελίσσεται σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό..- epiruspost.gr

«Πιλότος» για τη σύνδεση πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος – agon.gr

Μια πολιτιστική διαδρομή για την Αναπτυξιακή Ηπείρου – typos-i.gr