Γρήγορη μετάβαση

Ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Σχετικά Θέατρα

Με την υπ’ αριθμόν ΑΔΑ: 6ΞΟ8465ΧΙ8-ΡΛΛ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με ύψος χρηματοδότησης τις 985.000,00 ευρώ.

Στο παραπάνω έργο που εγκρίθηκε εντάσσονται τα παρακάτω υποέργα:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εξειδίκευση και ωρίμανση δράσεων και έργων ανάδειξης του Ασκληπιείου της Επιδαύρου, καθώς και του άμεσου περιβάλλοντος.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Διαμόρφωση διαδρομών επίσκεψης στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου Επιδαύρου και ανάπλαση των χώρων εξυπηρέτησης. Με την παρέμβαση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα στο σύγχρονο επισκέπτη να εισέρχεται στο Ασκληπιείο από την αρχαία είσοδο και να περιηγείται στα μνημεία κατ’ ανάλογο με την αρχαιότητα τρόπο, βιώνοντας έτσι τη λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση της υγείας κατά την αρχαιότητα.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Διαμόρφωση διδακτικού/πληροφοριακού βοτανικού κήπου και ανάδειξη της βιοποικιλότητας του Ασκληπιείου.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Ανάπλαση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που διέρχεται ΝΑ του Αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Διαμόρφωση σύνδεσης με την περιοχή των νέων εκδοτηρίων στα ΒΔ του Ασκληπιείου.

Η ιδέα του περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου του Ασκληπιείου Επιδαύρου αποτυπώνει το όραμα του καθηγητή Αρχαιολογίας Βασίλη Λαμπρινουδάκη. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάδειξη της αυθεντικής εικόνας του μνημειακού συγκροτήματος του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και την προσφορά στους επισκέπτες μιας μοναδικής εμπειρίας: να γνωρίσουν και να βιώσουν τι ήταν και πώς λειτουργούσε το Ασκληπιείο κατά την Αρχαιότητα, καθώς και πώς η λατρεία των θεών και τα στοιχεία της φύσης (θέση, κλίμα, χλωρίδα, πανίδα, νερό ως βασικοί παράγοντες ίασης) συνδυάστηκαν με την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του παραπάνω έργου που μόλις ξεκινά είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας συνεργειών μεταξύ πολλών εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος Επιδαύρου, Υπουργείο Πολιτισμού & Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Εταιρικά του Μέλη, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ).

Μάλιστα για την ωρίμανση του έργου χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία INTERAMERICAN, Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η «Μελέτη διαμόρφωσης και ανάπλασης διαδρομών περιήγησης στο φυσικό περιβάλλον του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και του περιβάλλοντος χώρου του» που εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Επίσης, η Εταιρεία APIVITA, Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», προσέφερε δωρεάν για το έργο τη  «Μελέτη κήπου ενδημικών και θεραπευτικών φυτών στην περιοχή ΒΔ του ιερού του Ασκληπιού» και η Εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. εκπόνησε ομοίως αφιλοκερδώς την «Οριστική μελέτη Οδοποιίας για την οδική σύνδεση του Ασκληπιείου με το Ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα».

 

  • Εικ.1: Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου.
  • Εικ. 2: Χάρτης Διαδρομών στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου