Γρήγορη μετάβαση

Πρόταση για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης του Προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού»

Στα επιλέξιμα έργα πολιτιστικής ανάπτυξης που παρουσίασε την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 ο πρωθυπουργός της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης για το  Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περιλαμβάνεται και το Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού». Το φάκελο του προγράμματος συγκρότησε και υπέβαλε τον περασμένο Μάρτιο το Υπουργείο Πολιτισμού με τη συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» αναφέρεται στον «Άξονα 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας (6/10)» με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» και έχει προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού», είναι μια πρωτοβουλία του Διαζώματος που ξεκίνησε το 2018. Στόχος του προγράμματος είναι να αναβαθμίσει τον ρόλο των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου πέρα από τη βασική τους αποστολή (μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων) να γίνουν καταλύτες πρόσβασης, ανάδειξης και διαρκούς φροντίδας των μνημείων φύσης και πολιτισμού που τους περιβάλλουν. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ο ρόλος των αυτοκινητόδρομων, ώστε να αποτελέσουν σύγχρονες λεωφόρους «πολιτισμού» και «ιδεών».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση των προσβάσεων και της καθοδηγητικής ενιαίας σήμανσης προς μνημεία φύσης και πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, οι οποίοι λειτουργούν υπό το καθεστώς Συμβάσεων Παραχώρησης. Ας φανταστούμε τη σύμβαση παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων πιο ολοκληρωμένη, να συμπεριλαμβάνει, δηλαδή και τη φροντίδα για την προσβασιμότητα, υλική και άυλη, στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού – σε ένα εύλογο βάθος π.χ. 30 χιλιομέτρων ή χρονοαπόστασης ημιώρου πέριξ των αυτοκινητοδρόμων – συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο έργο όλων των θεσμών της πολιτείας για την ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού. Οι αυτοκινητόδρομοι θα συμβάλουν στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος των περιοχών από όπου διέρχονται, μέσα από δράσεις «υιοθεσίας» και φροντίδας των μνημείων, καθώς και με δράσεις για τη σύνδεση των μνημείων με τον αγροδιατροφικό τομέα και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Στην πιλοτική φάση του προγράμματος περιλαμβάνονται τρεις αυτοκινητόδρομοι: ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας Οδού, της Ιόνιας Οδού και του ΜΟΡΕΑ. Το πρόγραμμα θα εστιάσει στην πρόσβαση σε τριάντα (30) μνημεία φύσης και πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος των τριών αυτών αυτοκινητοδρόμων. Επίσης, σε πρώτο χρόνο θα σχεδιαστούν: ένα ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο μνημείων, καθώς και επιλεγμένες δράσεις για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας των μνημείων. Το πρόγραμμα θα συνδυαστεί με τον σχεδιασμό του προγράμματος «5G Διαδρομές» (5G Corridors), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά στην εγκατάσταση υποδομών δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G) στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους.

Τέλος, για τη σωστή προετοιμασία του έργου, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αναθέσει τη στρατηγική μελέτη σχεδιασμού (Master Plan) του προγράμματος στο σπουδαίο συγκοινωνιολόγο, κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, χορηγός της οποίας είναι η Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ, που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη του προγράμματος «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού» στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς πιστεύει βαθιά πως το πρόγραμμα θα συμβάλει δυναμικά στη διαμόρφωση ενός νέου αξιακού περιβάλλοντος για την πατρίδα μας, τοποθετώντας τα μνημεία στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ELLADA-2.0

Δείτε στη συνέχεια: