Γρήγορη μετάβαση

Ένα συμβολικό έργο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ξεκινά

Πρόσκληση Υ.Π.ΕΝ. για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας». Το κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ΔΡΑΣΗ: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και των νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977, για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας με:

  • τη δημιουργία,
  • την αναβάθμιση,
  • τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και
  • την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής.

Το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία, λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας
  • Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών
  • Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών.

Η πρόσκληση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, καθώς δύο έργα που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο έργων και δράσεων του προγράμματος, το έργο «Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού «Τελέθριον Όρος & Όρος Λίχα» και το έργο «Εθνικό Μονοπάτι 21 στην Εύβοια (30χλμ. στο Τελέθριο Όρος, 25 χλμ. στα Όρη Ξηρό, Καντήλι και Πυξαριάς, 35 χλμ. στο Όρος Δίρφη, 20 χλμ. στο Όρος Όλυμπος Εύβοιας, 20 χλμ. στην περιοχή Όχης – Καρυστίας και Μονοπάτια ΑΜΕΑ σε αυτές τις περιοχές συνολικού μήκους 10χλμ.)» πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μέσω της παραπάνω πρόσκλησης. Τις προτάσεις θα υποβάλλουν οι δύο Δήμοι της περιοχής, Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού και Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας.

Υπενθυμίζουμε το έργο ανάθεση «Πιλοτικής Μελέτης ενός τμήματος (2) της διαδρομής του “Μονοπατιού 21” της Εύβοιας» ανατέθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς πρόκειται για μια ολιστική πρόταση για τη δημιουργία μιας διαδρομής στο δάσος. Όπως είχε δηλώσει και ο κ. Μπένος κατά την παραλαβή της παραπάνω μελέτης: «Η ανάδειξη του Μονοπατιού 21 της Βόρειας Εύβοιας υιοθετήθηκε από το Σωματείο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, καθώς έχει το ίδιο γενετικό υλικό με αυτό. Δεν πρόκειται για ένα έργο τεχνικό, αλλά για ένα έργο ολιστικό που συνδέεται με όλο το φαινόμενο του Δάσους και της ζωής της Βόρειας Εύβοιας. Αναδεικνύει την τοπική ιστορία, τα τοπικά δίκτυα και τις υποδομές, όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας (τουριστικές δραστηριότητες, υπαίθριες – αθλητικές δραστηριότητες), αλλά και τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, από τα οποία διέρχεται».