Γρήγορη μετάβαση

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Διαζώματος από το Υπουργείο Παιδείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.1/ΓΜ/60098/130584/Δ7/14-10-2021) εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2021-2022 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Διαζώματος «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α’/βάθμιας και της Δ’/βάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας και για πρώτη φορά απευθύνεται και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα καλούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις που θα βρουν στο έγγραφο της έγκρισης (βλ. εδώ).

Περιγραφή του προγράμματος, οδηγίες για την υλοποίησή του και τα φύλλα αξιολόγησής του από εκπαιδευτικούς και μαθητές παρουσιάζονται εδώ.

Ο ενδεικτικός κατάλογος χώρων θέασης και ακρόασης παρουσιάζεται εδώ.

Για όγδοη συνεχή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας δίνει την έγκρισή του στο πρόγραμμα του Διαζώματος κι αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Είναι, όμως, προφανές ότι πρωτεύουσα σημασία έχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Ως εκ τούτου πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά υπόψη οι σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης.

  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε, επίσης, τη σελίδα του Διαζώματος GENERATION D