Γρήγορη μετάβαση

E’ Γενική Συνέλευση 1η Επιστολή του κ. Σταύρου Μπένου προς τα μέλη για την E’ Γενική Συνέλευση

Σχετικά Θέατρα

 

Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2012

Αγαπητοί μου Φίλοι,

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» συγκαλεί την Ε΄ Γενική του Συνέλευση και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν.

Όπως αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η Ε΄ Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας (Διεύθυνση: Κανελλοπούλου και Δραγούμη, Παραλία Ελευσίνας, δείτε το χάρτη).

Της συνέλευσης θα προηγηθεί ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας από την υπεύθυνη αρχαιολόγο της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κα Καλλιόπη Παπαγγελή.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του απολογισμού δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου από 01 – 09 – 2008 έως και 30 – 09 – 2012.

2. Έγκριση οικονομικού και διαχειριστικού απολογισμού από 01 – 09 – 2008 έως και 30 – 09 – 2012.

3. Έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για το έτος 2013.

4. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2013.

5. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής της περιόδου από 01 -01 – 2011 έως και 31 – 12 – 2011.

Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 15:00 μ.μ. θα γίνουν οι αρχαιρεσίες στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου για την εκλογή νέων οργάνων του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής).

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου «…τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτεί στη Γενική Συνέλευση ένα μόνον άλλο μέλος».

Όπως επίσης αναφέρεται στο Καταστατικό «…Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να θέσουν όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως και αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ταχυδρομικά (Μπουμπουλίνας 30 / Τ.Κ.: 10682), ηλεκτρονικά ([email protected]) ή τηλεομοιοτυπικά (210/8254258) το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης.».

Συγκεκριμένα, οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν έως τη Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2012.

Για την καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία της γενικής συνέλευσης θέλω να σας παρακαλέσω να μας απαντήσετε αν θα συμμετέχετε έως την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας να μας δηλώσετε το πρόσωπο που επιθυμείτε να σας αντιπροσωπεύσει μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης. Στο τέλος της επιστολής παρατίθεται:

Ø η φόρμα συμμετοχής που περιέχει και την επιλογή του τρόπου μετάβασής σας

Ø η φόρμα εξουσιοδότησης.

Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τις σχετικές φόρμες το ταχύτερο δυνατό.

Σας παρακαλώ, επίσης, να τακτοποιήσετε (όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει) τη συνδρομή σας στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ/σμού: 0170400573225

ALPHA BANK Αρ. Λογ/σμού: 104002002016612

ΑTTICA BANK Αρ. Λογ/σμού: 56348581

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ/σμού: 040/483108-01

EUROBANK Αρ. Λογ/σμού: 0026.0026.91.0201049769

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. Λογ/σμού: 5026-038350-177

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ/σμού: 87777294

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αρ. Λογ/σμού: 89175425-3

PROTON BANK Αρ. Λογ/σμού: 0201150138952

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Λογ/σμού: 364 365 87

Η συνδρομή είναι 100 ευρώ/ετησίως και για τα νέα μέλη η εγγραφή τους λογίζεται και ως συνδρομή του έτους εγγραφής.

Η γραμματέας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κα Μαρία Ρουμανά θα επικοινωνήσει με τον καθένα ξεχωριστά και είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις τόσο για την οργάνωση της συμμετοχής σας, όσο και για την ετήσια συνδρομή σας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2012

9:00
Αναχώρηση των πούλμαν από τα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (Μπουμπουλίνας 30)

10:00
Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας

10:00 – 11:30
Ξενάγηση από την αρχαιολόγο, κα Καλλιόπη Παπαγγελή

11:30
Αναχώρηση από τον αρχαιολογικό χώρο για το χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου

12:00
Άφιξη στο Παλαιό Ελαιουργείο

12:00 – 15:00
Εργασίες 5ης Γενικής Συνέλευσης στο Παλαιό Ελαιουργείο

15:00 – 17:00
Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει μπουφέ με καφέ, τσάι, αναψυκτικά, μικρά ορεκτικά (12:00 – 17:00) και ελαφρύ γεύμα (13:30 και 15:30).

17:00
Αναχώρηση για Αθήνα.

Το συνολικό κόστος της 5ης γενικής συνέλευσης υπολογίζεται στις 22.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

Ένα γεύμα και μπουφές
10.000 ευρώ

Τεχνικές υποδομές (αυτόματη μετάφραση, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, προβολές)
5.000 ευρώ

Ενθυμήματα – Εκδόσεις
5.000 ευρώ

Μετακινήσεις με 4 πούλμαν
2.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ

22.000 ευρώ

Συνεπώς, διαμορφώνεται ένα κόστος της τάξης των 22.000 ευρώ, το οποίο πρέπει να καλυφθεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Το διοικητικό συμβούλιο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» αποφάσισε, στο πλαίσιο της ωραίας συμμετοχικής παράδοσης που έχουμε δημιουργήσει, να καλυφθεί ένα μέρος αυτών των εξόδων με τη δική μας συμβολική συμμετοχή: 20 ευρώ το κάθε άτομο.

Σας ενημερώνουμε ότι η μετάβασή σας στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας μπορεί να γίνει με 4 τρόπους:

1. Με πούλμαν που θα διαθέσει το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», τα οποία θα ξεκινήσουν από τα γραφεία μας (Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα) στις 9:00 π.μ.

2. Με τα αστικά λεωφορεία. Τα κεντρικά δρομολόγια ξεκινούν από την Πλατεία Κουμουνδούρου (Α16 και Β16) και η πλησιέστερη στάση στον αρχαιολογικό χώρο είναι η στάση Πλατεία Ελευσίνας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σάς παραθέτουμε πίνακα από τον Ο.Α.Σ.Α. που περιλαμβάνει το σύνολο των δρομολογίων, με αφετηρία διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου.

817

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ

845

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω ΘΗΒΩΝ)

862

ΠΑΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

863

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣ. – ΜΑΝΔΡΑ

864

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

865

ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΜΑΝΔΡΑ

871

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ)

878

ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ

879

ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ

881

ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΡΟΥΠΑΚΙ

Α16

ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥΡΟΥ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ)

Β16

ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω Λ. ΑΘΗΝΩΝ)

Χ63

ΜΑΝΔΡΑ-ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ-ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

3. Με τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, τα οποία ξεκινούν από το Θησείο (έξω από τον Ηλεκτρικό Σταθμό Θησείου) και έχουν ως ενδιάμεσο σταθμό την Ελευσίνα (Στάση Ελευσίνα).

4. Με δικά σας μέσα, με «οδηγό» το χάρτη που επισυνάπτουμε.

Η συνάντηση όλων μας θα είναι στις 10:00 π.μ. στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας.

Η επιλογή του ιερού αυτού χώρου έχει άμεση σχέση με την προσπάθεια ανάδειξης ενός σπουδαίου μνημείου, του Τελεστηρίου της Ελευσίνας, σε συνδυασμό με τη συμβολική παρουσία των μελών του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» σ’ ένα τόσο ιστορικό τόπο, όπως είναι η Ελευσίνα.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας περιλαμβάνει το λόφο της Ακροπόλεως, όπου αναπτύχθηκαν όλοι οι αρχαίοι οικισμοί, από την προϊστορική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα και κυρίως το περίφημο Ιερό της Δήμητρος, όπου ετελούντο τα Ελευσίνια μυστήρια, στην ανατολική πλαγιά του λόφου. Η ακρόπολη και το Ιερό, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, ήταν οχυρωμένα με υψηλά τείχη ενισχυμένα με πύργους.

Πυρήνας αυτού του Ιερού ήταν ο κυρίως ναός της Δήμητρος, το Τελεστήριο, ο χώρος όπου λάμβαναν χώρα οι μυστικότερες τελετές της μύησης των πιστών.

Περισσότερες πληροφορίες για το χώρο μπορείτε να ακούσετε στη ραδιοφωνική εκπομπή: Αφιέρωμα στα αρχαία θέατρα (6ο μέρος), Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας μιας συνεργασίας του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100,3 FM, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.diazoma.gr/GR/Page_03-03_064_Audio.asp.

Δε σας κρύβω ότι με συγκίνησε ο ενθουσιασμός τόσο της αρχαιολόγου, κας Καλλιόπης Παπαγγελή, όσο και των τοπικών αρχόντων, του Δημάρχου, κου Γεώργιου Τσουκαλά και της Αντιπεριφερειάρχου, κας Σταυρούλας Δήμου. Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι η κυρία Σταυρούλα Δήμου έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ύψους 100.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Τελεστηρίου.

Το θέμα της 5ης γενικής συνέλευσης θα είναι ο απολογισμός της δράσης του σωματείου από την ίδρυσή του έως σήμερα και η συμβολή του στην ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης.

Σας καλώ, επίσης, να χαράξουμε μαζί τη μελλοντική δράση μας.

Σας περιμένω ΟΛΟΥΣ,

Φιλικά,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ