Γρήγορη μετάβαση

E’ Γενική Συνέλευση Υποψηφιότητες για το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2012

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο διοικητικό συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπής του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ έληξε εχθές Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου:

«Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής (7 + 3 αντιστοίχως). Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν.»

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν είναι:

Για το διοικητικό συμβούλιο:

· Γιαμαρέλος Γεώργιος του Χρήστου

· Δίγκα Κλεοπάτρα του Κων/νου

· Θέμελης Πέτρος του Γεωργίου

· Κουρουπός Γεώργιος του Μαρίνου

· Λάζος Χρήστος του Γεωργίου

· Λαμπρινουδάκης Βασίλειος του Κων/νου

· Μπολέτης Κωνσταντίνος του Ιούλιου

· Μπένος Σταύρος του Θεόδωρου

· Παπακώστα Δήμητρα του Ιωάννη

· Χανδακάς Βασίλειος του Στεφάνου

· Χατζηνικολάου Σταματία (Τέτη) του Ιωάννη

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

· Μαυριδόγλου Βασίλειος του Γεωργίου

· Μπάγκου Παναγιώτα (Γιούλα) του Στεφάνου

· Μπελογιάννη Μαρία (Μαίρη) του Παναγιώτη

· Σκεπαθιανός Γεώργιος του Δημητρίου