Γρήγορη μετάβαση

Δρόμος Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη: Με σήραγγα 84 μέτρων και δύο γέφυρες (video)

Σχετικά Θέατρα

Πηγή:https://www.messinialive.gr/

Οδική διασύνδεση της Αρχαίας Μεσσήνης με τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι Καλαμάτας

Αυτή είναι η πρόταση για Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη, ύψους 20 εκατ. ευρώ – Αναστασόπουλος: Υπάρχει ανάδοχος κι εντάσσεται στο ΕΣΠΑ μετά από πολλά χρόνια

Ξεκινά άμεσα η βελτίωση του πρώτου τμήματος Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα. Στη συνέχεια θα γίνει κόμβος στη Λάμπαινα και θα συνεχίσει το σημαντικό οδικό έργο μέχρι την Αρχαία Μεσσήνη. 

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 για το  έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 22ας και 24ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ και ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ)» , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΠΕΛ102 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού: 19.790.000 €.

Η βελτίωση της 22ας και 24ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη καθώς και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), σε συνδυασμό με την κατασκευή της 7ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Μεσσήνη – Λάμπαινα και την υπό μελέτη οδό Αρφαρά – Λάμπαινασυνδέει άμεσα την Αρχαία Μεσσήνη με τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι Καλαμάτας.

Το μήκος του τμήματος Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη είναι 9,650 χλμ. και της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο) είναι 0,797 χλμ.

Το έργο στοχεύει :

      Στην αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των αξόνων που παρεμβαίνει.

      Στην ομαλή κυκλοφορία και στην αύξηση της εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου.

      Στην αύξηση των επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης.

      Στην σύνδεση Αρχαιολογικών Χώρων του Νομού Μεσσηνίας.

      Στην ανάπτυξη των ορεινών Οικισμών του εσωτερικού του Νομού Μεσσηνίας.

Η πράξη, σύμφωνα με την πρόταση που θα κατατεθεί προβλέπεται να υλοποιηθεί σε πέντε υποέργα.

Υποέργο 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 22ας και 24ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΑΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ και ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ) – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Το υποέργο αυτό αφορά τις εργασίες χωματουργικών, επενδεδυμένων τάφρων, ερεισμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών καθώς και τα τεχνικά  έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν (σήραγγα εκσκαφής και επανεπίχωσης (cut & cover) μήκους 84,14 μέτρα, δύο γέφυρες μήκους 10 μέτρων επί της 24ης επαρχιακής οδού,  μια γέφυρα μήκους 10,00 μέτρων, επί της οδού Αρσινόη – Αρχαιολογικός Χώρος (Αρχαίο Στάδιο), τοίχους αντιστήριξης, μικρούς οχετούς και αποστραγγιστικές – αποχετευτικές τάφρους).

Επιπλέον το έργο προβλέπει κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (πινακίδες και διαγράμμιση λωρίδων κυκλοφορίας, αποκλεισμένων επιφανειών), ασφάλιση οδού (στηθαία ασφαλείας),  οδοφωτισμό κόμβων και σήραγγας εκσκαφής καθώς και έργα  πρασίνου.

Υποέργο 2: Απαλλοτριώσεις

Υποέργο 3: Εργασίες αρχαιολογίας

Υποέργο 4: Δίκτυα  ΟΚΩ

Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος