Γρήγορη μετάβαση

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία» του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

Σχετικά Θέατρα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη δημοσιεύθηκε η πρόσκληση «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία»  στο πλαίσιο του έργου «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το οποίο συνιστά πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 και υλοποιείται με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ.

Με την παραπάνω πρόσκληση καλούνται δυνητικοί δικαιούχοι από την Περιφέρεια Ηπείρου και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ψηφιακής πλατφόρμας – ψηφιακών ξεναγήσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου (Νικόπολη, Κασσώπη, Γίτανα, Δωδώνη και Αμβρακία) – εγκατάστασης ασύρματου δικτύου – υπηρεσιών ανάπτυξης κοινού και κοινοτήτων και υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών διαδικτύου για την ανάπτυξη δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες. Η δράση στοχεύει στην παροχή περισσοτέρων και βελτιωμένων ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε οι παραπάνω χώροι να καταστούν περισσότερο ελκυστικοί για τους επισκέπτες.

Για την έκδοση της παραπάνω πρόσκλησης πολύτιμος αρωγός στάθηκε η μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό 2016 – 2022» που είχε αναθέσει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία Ψηφιακών Εφαρμογών PostScriptum χάρη στη σπουδαία χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ, ύψους 50.000 ευρώ.