Γρήγορη μετάβαση

Δήμος Δυτικής Μάνης: Διαγωνισμός για δράσεις marketing της πολιτιστικής διαδρομής των Πύργων της Μάνης

Πηγή: tornos.gr

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση δράσεων  marketing της πολιτιστικής διαδρομής των Πύργων της Μάνης, εκτιμώμενης αξίας 400.000 ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προώθηση και προβολή της «Πολιτιστικής Διαδρομής των Πύργων της Μάνης» που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης. Στόχος του ολιστικού αυτού προγράμματος συγκερασμού όλων των θεματικών τουριστικών προϊόντων, έχοντας σα βάση τους εν λόγω πύργους και καθετί σχετιζόμενο με το περιβάλλον επιρροής τους, είναι η ποσοτική και ποιοτική αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού, η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η συνολική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων.

Ως κριτήριο ανάθεσης αναφέρεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 15:00 μ.μ.

Mπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη, εδώ.