Γρήγορη μετάβαση

Δημιουργική συνεργασία των εταιρειών του Ομίλου Quest και του σωματείου «Διάζωμα»

Πηγή: www.forin.gr

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest, Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS, για άλλη μία χρονιά, βρίσκονται κοντά στο σωματείο «Διάζωμα», υποστηρίζοντας το ιδιαίτερα αξιόλογο έργο προστασίας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς που επιτελεί.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερα σημαντική, πέρα από την οικονομική συνεισφορά προς στο σωματείο, είναι η συνεργασία με τη Uni Systems και συγκεκριμένα με την εξιδεικευμένη διεύθυνση λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού χώρων πολιτισμού.

Η εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στον τομέα, υποστηρίζει συστηματικά το σωματείο στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την ορθολογιστική διαχείριση και παρακολούθηση των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη θερμοκοιτίδα στήριξης των Πολιτιστικών Διαδρομών του Σωματείου «Διάζωμα», D-HUB, συμβάλλοντας στη δημιουργία τεχνολογικών λύσεων που έχουν ως στόχο την καθολική και συνεχή παρακολούθηση των προγραμμάτων.

Σημειώνεται ότι το όραμα του Ομίλου Quest για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο συνοψίζεται στο τρίπτυχο «Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα» συνδέεται στενά με τους σκοπούς του σωματείου «Διάζωμα» και οι εταιρείες του Ομίλου γίνονται αρωγοί στο πολύ σημαντικό έργο του.

80762