Γρήγορη μετάβαση

Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων: Τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση διατριβής με θέμα “For a dynamic archaeology. Athens, two itineraries from the past to reinterpret today’s heritage”.

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 είχαμε  τη χαρά στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» να υποδεχθούμε την κυρία Martina Perini και τον κ. Leone Carpini απόφοιτους Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο IUAV στη Βενετία, oι οποίοι παρουσίασαν τη διατριβή τους με τίτλο:  For a dynamic archaeology.  Athens, two itineraries from the past to reinterpret today’s heritage.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το Πανεπιστήμιο  IUAV για τη διαμόρφωση του προγράμματος «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων». Το «Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων» στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, με αντικείμενο την επιστημονική τεκμηρίωση, διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Πρώτο βήμα της συνεργασίας είναι η καταγραφή και διαρκής επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου.

Με δεδομένο πως μια «ιστορική πόλη» είναι ένα άθροισμα πολλαπλών στενά αλληλένδετων «παρελθόντων», και πως οι αρχαιολογικοί χώροι συχνά λειτουργούν ως μονολειτουργικοί περίβολοι, απομονωμένοι από τον αστικό ιστό, ο κύριος στόχος της διατριβής είναι να αναστρέψει αυτή την κατάσταση «απομόνωσης» και να επιστρέψει το αρχαιολογικό αρχείο στις πόλεις και κοινότητες μέσα από έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για την αρχαιολογία. Στον πυρήνα του σχεδιασμού θα είναι η αναζητηση αρχιτεκτονικών λύσεων, ως όχημα για την αποτελεσματικότερη κατανόηση μια πόλης με πλούσια  πολιτιστική και ιστορική σημασία. Μέσα από την έρευνα επιχειρείται ο εντοπισμός από ίχνη και μονοπάτια, που άφησαν οι τελετουργίες που λάμβαναν χώρα στον δημόσιο χώρο, αλλά και στα αρχιτεκτονήματα  κατά την αρχαιότητα, και οι οποίες αποκαθιστώνται μέσα από συνεκτικές και οργανικές σύγχρονες διαδρομές, οι οποίες και αποκαθιστούν την ερμηνεία και αναγνωρισιμότητα και στις δυο διαστάσεις της πόλης, την αρχαιολογική αλλά και τη σύγχρονη.

Πριν λίγα χρόνια, στη διάρκεια εκπόνησης της παραπάνω διατριβής, οι δυο φοιτητές ταξίδεψαν στη χώρα μας όπου πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα σε αρχαιολογικούς χώρους  και μνημεία που εντοπίζονται στον άξονα της σύγχρονης Ιεράς Οδού, στην Αρχαία Παναθηναϊκή Οδό και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας. Επίσης, οι δυο φοιτητές, είχαν πραγματοποιήσει συνάντηση στα γραφεία του Διαζώματος με τον Ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, κο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, τον Αρχιτέκτονα κο Κων/νο Μπολέτη  και  την Πολεοδόμο – Χωροτάκτη, κα Δανάη Αντωνάκου, που είναι μέλη της επιστημονικής επιτροπής που έχει συστήσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων, και είχαν μαζί τους ένα παραγωγικό επιστημονικό διάλογο.

Στην πρόσφατη συνάντηση οι κ.κ. Perini, Carpini παρουσίασαν την ολοκληρωμένη διατριβή τους στον κ. Λαμπρινουδάκη, την κα Αντωνάκου και τις αρχαιολόγους του σωματείου, κ.κ. Μαρία Σοφικίτου και Μαρία Κουρασάνη και είχαν μια πολύ παραγωγική συζήτηση πάνω στις προτάσεις των φοιτητών.

Για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της δημόσιας αρχαιολογίας και της πολιτιστικής διαχείρισης είναι σημαντική προτεραιότητα, καθώς προσφέρει πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο για τη χώρα. Στην προσωπική και απαιτητική αυτή διαδρομή του νέου ερευνητή το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στέκεται δίπλα του προσφέροντάς πρόσβαση στο αρχείο και τη βιβλιοθήκη του. Σύντομα, τέλος στην ιστοσελίδα του Διαζώματος θα φιλοξενείται το αποθετήριο ακαδημαϊκής έρευνας, ώστε να υποστηρίζεται ο διαμοιρασμός και η διάχυση της έρευνας.

  • Μια από τις πολύ ενδιάφερουσες προτάσεις των κ.κ. Perini, Carpini για την υποστήριξη της «ανάγνωσης» του αρχαιολογικού χώρου από τον επισκέπτη
  • Στιγμιότυπο από την τηλεδιάσκεψη