Γρήγορη μετάβαση

Διάλεξη του προέδρου του Διαζώματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 το απόγευμα ο πρόεδρος του  Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος  προσεκλήθη σε διαδικτυακή διάλεξη σε φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του σεμιναρίου με τίτλο «Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Χάραξη Πολιτιστικών Διαδρομών». Το σεμινάριο συντονίζει η κ. Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. και πραγματοποιείται διαδικτυακά λόγω των νέων μέτρων της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος αξιοποιείται συνδυαστικά η συνέργεια τριών πεδίων: του Τουρισμού, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Πολιτισμικής Διαχείρισης. Εξετάζονται θεματικές ενότητες όπως : Βιώσιμη ανάπτυξη – Αειφόρος Ανάπτυξη / Ο Πολιτισμός ως πυλώνας της Αειφόρου Ανάπτυξης, Πολιτιστικές διαδρομές και αρχαιότητα: μία νέα προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος σε συνδυασμό με την αντίληψη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κ.α.    Τη θεωρητική προσέγγιση των βασικών εννοιών και θεματικών πλαισιώνει η μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών (μελέτες περίπτωσης).

Ο κ. Μπένος μέσα από την ομιλία του με τίτλο «Το πνευματικό κεφάλαιο των ολιστικών προγραμμάτων» παρουσίασε στους φοιτητές το  συναρπαστικό ταξίδι του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» μέσα από  τους  4 καθοριστικούς σταθμούς του και αναφέρθηκε διεξοδικά στο πνευματικό κεφάλαιο των ολιστικών προγραμμάτων διαχείρισης μνημείων που υπαγορεύεται και από τους διεθνείς – ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Συγκεκριμένα η παρουσίαση ακολούθησε την ακόλουθη κλιμάκωση:

α) τα Αρχαία Θέατρα, μέσα από τα οποία αναδείχθηκε η μαγεία των συνεργειών,

β) οι Πολιτιστικές-Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Πολιτιστικά Πάρκα και η ανάδειξη του πνευματικού  κεφαλαίου των ολιστικών προγραμμάτων,

γ) τα Εταιρικά Μέλη και η  καλλιέργεια του υγιούς και δυναμικού τρόπου συνάντησης του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα για την ανάδειξη των μνημείων.

Aμέσως μετά, ο κ. Ευδόκιμος Φρεγκόγλου, υπεύθυνος προγραμμάτων του σωματείου παρουσίασε τη νέα δομή του Διαζώματος, τη θερμοκοιτίδα «D-Hub»,  τον τέταρτο σε σειρά σταθμό του Διαζώματος. Η θερμοκοιτίδα συμβάλλει στην υποστήριξη  της οικοδόμησης και βιωσιμότητας των Πολιτιστικών Διαδρομών και Πάρκων, καθώς και στην καθιέρωση δυο νέων καινοτομικών θεσμών στην Ελλάδα:  α) τις συστάδες των επιχειρήσεων (cluster) που συγκροτούν τον επιχειρησιακό συνοδοιπόρο των Πολιτιστικών Διαδρομών και β) τους φορείς λειτουργιάς (DMO) των Πολιτιστικών Διαδρομών που είναι επιφορτισμένοι με την σωστή διοίκηση και προβολή τους.

Ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων», από την κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο του σωματείου. Το πρόγραμμα που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Διαζώματος και στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, που έχει αντικείμενο τη διαχείριση, προστασία,  ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου.

Η διάλεξη έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρον διάλογος με τους φοιτητές γύρω από τη σύγχρονη πολιτιστική διαχείριση, και επίσης τέθηκαν οι βάσεις για μια πιο στοχευμένη συνεργασία ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο άμεσο μέλλον.