Γρήγορη μετάβαση

Διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Ανάπτυξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Ψηφιακού περιεχομένου» για την «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»

Σχετικά Θέατρα

Ύστερα από πολύχρονες και πολύμοχθες προσπάθειες φθάσαμε σε ένα σημείο ιστορικό, σε ένα σημείο καμπής, με την Διακήρυξη «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» για την πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 MIS 5035534, συνολικού προϋπολογισμού 309.223,75 ευρώ.

Η Διακήρυξη αυτή ανοίγει το δρόμο και για άλλα ομόλογα προγράμματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα όμως αποτελεί και ένα μεγάλο βήμα στη δημιουργία ολιστικών προγραμμάτων «Πολιτιστικών Διαδρομών» για την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της πατρίδας μας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων – εφαρμογών, του ψηφιακού περιεχομένου και της παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας σειράς ολοκληρωμένων ψηφιακών ξεναγήσεων, καθώς και ενός ψηφιακού περιβάλλοντος διάθεσης πολυμεσικού υλικού τουριστικής προβολής της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» για τους πέντε (5) βασικότερους αρχαιολογικούς χώρους θέασης και ακρόασης της Περιφέρειας (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία, Γίτανα) και για άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής Διαδρομής, τόσο για τους επιτόπιους όσο και για τους διαδικτυακούς επισκέπτες της. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) εξυπηρετητών (ένα ανά αρχαίο Θέατρο) και (5) wifi access points στην είσοδο των πέντε μνημείων, για τον τοπικό διαμοιρασμό, μέσω ασύρματου δικτύου, του περιεχομένου των επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων στις έξυπνες συσκευές των επισκεπτών.

Δείτε στη συνέχεια ανακοινώσεις και σχετικά δημοσιεύματα:

Ανοικτός διαγωνισμός «Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου» για την πράξη: «Ψηφιακές υπηρεσίες στα μνημεία» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» MIS 5035534 – Περιφέρεια Ηπείρου

Ανάπτυξη συστημάτων εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου – epirusportal

Με συστήματα ψηφιακού περιεχομένου τα Αρχαία Θέατρα Ηπείρου – ERT

Ψηφιακές ξεναγήσεις στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου – koinignomi.gr

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Δείτε το χάρτη της Πολιτιστικής Διαδρομής