Γρήγορη μετάβαση

Δελτίο Τύπου: Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων Μνημονίου Συνεργασίας με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης της πόλης

Σχετικά Θέατρα

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης της πόλης. Είχε προηγηθεί η έγκριση του Μνημονίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (με την υπ’ αρ. 5 / 22-12-2022 απόφαση).

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας των δύο φορέων είναι ο σχεδιασμός ενός προγράμματος βιώσιμης και ολιστικής ανάπλασης της πόλης που θα επεμβαίνει, σύμφωνα με τους όρους της Χάρτας της Λειψίας, τόσο στον αστικό – δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο της πόλης.

Επελέγη η πόλη της Λάρισας για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος “ΠΟΛΙΣ” του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς είναι μια πόλη με πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, για την ανάδειξη των οποίων έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά (π.χ. αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων θεάτρων Λάρισας). Επιπλέον, έχει ήδη εγκριθεί για τη Λάρισα από το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος για “Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων – Διαχρονικοί Βηματισμοί”, ένα πρόγραμμα απόλυτα εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ».

Το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο φορέων, όπως αποτυπώνεται και στο κείμενο του μνημονίου, είναι ο σχεδιασμός ενός προγράμματος με τους εξής στόχους:

  1. Άμεση εφαρμογή της εγκεκριμένης πρότασης “Στρατηγικές Αστικές Παρεμβάσεις Δήμου Λαρισαίων – Διαχρονικοί βηματισμοί”, πρόταση που υπεβλήθη από το Δήμο για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery).
  2. Δημιουργία της “Χάρτας της Πόλης”, η οποία θα αποτελεί την πλήρη αποτύπωση του κεκτημένου της πόλης, δηλαδή ό,τι έχει παραχθεί μέχρι σήμερα για την πόλη, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί διαχρονικά για το Δήμο. Η Χάρτα αυτή θα αποτελεί την “προίκα” της πόλης και θα συμπεριλάβει όλα τα όνειρα του Δήμου για την πόλη της Λάρισας.
  3. Σχεδιασμός της στρατηγικής του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης του Δήμου, με στόχο τη δημιουργία δύο διακριτών παρεμβάσεων:

α. Επεμβάσεις στη φιλοσοφία της “συμπαγούς πόλης”, για την οποία θα οριοθετήσουμε αυστηρά ένα τμήμα της πόλης, όπου θα δουλέψουμε παραδειγματικά, προωθώντας πυκνές παρεμβάσεις τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Για τις ριζικές αυτές παρεμβάσεις θα χρειαστούν από το Δήμο και κανονιστικές πράξεις.

β. Επεμβάσεις στη φιλοσοφία της “γραμμικής πόλης”, οι οποίες θα αφορούν το σύνολο της πόλης της Λάρισας. Για το σκοπό αυτό θα επιλεγεί πιλοτικά από το Δήμο Λαρισαίων μια περιοχή, ως επιδεικτικό έργο –“φωτοδότης”, όπου θα εφαρμοστούν δράσεις για τη βελτίωση του παρακάτω τριπτύχου: της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της αισθητικής. Παράλληλα θα προταθούν δράσεις που θα εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη ροή για τέσσερις σημαντικές κατηγορίες μετακίνησης: των ΑΜΕΑ, των πεζών, των ποδηλάτων και των αυτοκινήτων.

Τέλος, για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος θα αξιοποιηθούν οι θεσμοί του cluster και του φορέα λειτουργίας (Φορέας Διαχείρισης – Λειτουργίας Προορισμού – D.M.O.), οι οποίοι θα διασφαλίσουν τον ολιστικό χαρακτήρα της εφαρμογής του προγράμματος “ΠΟΛΙΣ”, και τη βιωσιμότητά του.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά δημοσιεύματα: