Γρήγορη μετάβαση

Δελτίο Τύπου: μια «θερμοκοιτίδα» ιδεών και δράσεων στο ΔΙΑΖΩΜΑ – η δομή στήριξης DMO

Με γενικό πρόσταγμα «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής» το ΔΙΑΖΩΜΑ τα τελευταία χρόνια σχεδιάζει με τη συνδρομή όλων των θεσμών  και των πολιτών της χώρας, Προγράμματα Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων, τα οποία στοχεύουν στην ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και στη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και τον ψηφιακό κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ήδη συσταθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία ειδική δομή, με επικεφαλής τον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο Προγραμμάτων του Διαζώματος, η οποία θα υποστηρίζει τους φορείς λειτουργίας των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού και θα βοηθά, όπου χρειάζεται, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα τους.

Τα στελέχη της παραπάνω δομής είναι οι:

  1. Στελέχη του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: κ.κ. Μαρία Σοφικίτου και Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγοι, υπεύθυνες για την παραγωγή περιεχομένου (μελέτες, έρευνες κλπ.).
  2. Εξωτερικοί Συνεργάτες:
  • κ. Νίκος Στακιάς, Διπλωματούχος των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Cluster,
  • κ. Φώτης Μαραγκός, οικονομολόγος, υπεύθυνος για την προβολή και το συνεχές marketing της διαδρομής,
  • κ. Ηλίας Χάντζος, πολιτικός μηχανικός, υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο cluster,
  • κ. Χρήστος Χιώτης, designer, CTO της εταιρείας ELEGRAD και υπεύθυνος για την παραγωγή ψηφιακών εργαλείων.

Αφετηρία για τη δραστηριοποίηση της παραπάνω δομής είναι το πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου» και η υποστήριξη του Φορέα Λειτουργίας της (DMO), της Ήπειρος Α.Ε. . Η ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.,  μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των ολιστικών προγραμμάτων να διατηρεί υψηλή ποιότητα.

Στο παραπάνω πλαίσιο, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από τον κ. Χρήστο Χιώτη,  το έργο «Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» και αμέσως μετά, ο κ. Νίκος Στακιάς,  παρουσίασε τα αποτελέσματα του ταξιδιού που πραγματοποίησε σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Cluster της διαδρομής της Ηπείρου με στόχο της ολοκλήρωση του σταδίου της διακρίβωσης.  Αμέσως μετά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την δημιουργία της νέας δομής και συμφώνησαν στην δημιουργία ενός νέου παραρτήματος στο ΔΙΑΖΩΜΑ, μιας θερμοκοιτίδας, για την «στέγαση» αυτής της νέας δομής.

Το 2019 αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο σε πολλές Περιφέρειες της χώρας και κυρίως ένα συλλογικό όραμα και μια υψηλή τεχνογνωσία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που φέρουν τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η σύζευξη αυτή της «Ιστορικής Ηγεσίας» του Διαζώματος με τη νέα γενιά, αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το σωματείο και συγχρόνως αποτελεί αφετηρία ενός νέου, πολλά υποσχόμενου κύκλου ζωής για το ΔΙΑΖΩΜΑ.