Γρήγορη μετάβαση

Δελτίου Τύπου: Πέντε νέες συμβάσεις από το ΔΙΑΖΩΜΑ για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης

Σχετικά Θέατρα

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Περιφέρεια Ηπείρου και το Υπουργείο Πολιτισμού για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», ανέθεσε πέντε νέες συμβάσεις που αφορούν στη μελέτη,  αναστήλωση  και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης, που αποτελεί έναν από τους πέντε πόλους της διαδρομής και συγκεκριμένα του δυτικού αναλημματικού τοίχου και  ανατολικού παρασκήνιου  του θεάτρου.

Για τον προσδιορισμό των αναγκών τις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι μελέτες, προηγήθηκε στις 14/01/2020 επιστημονική συνάντηση και διεξοδική συζήτηση στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στην συνάντηση συμμετείχαν: o πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Μπένος Σταύρος, η κ. Τουμπακάρη Ελένη, προϊσταμένη στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, οι κ.κ. Παυλίδης Ευάγγελος, αρχαιολόγος και υπεύθυνος του έργου στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης, Λεοντάρης Λεωνίδας, αρχιτέκτων – μηχανικός του παραπάνω έργου, καθώς και οι μελετητές, κ.κ. Θωμάς Γεράσιμος, πολιτικός μηχανικός, Κασίμης Βασίλης, πολιτικός μηχανικός, Τοκμακίδηs Παναγιώτης, αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός, Γιαλιάς Ευγένιος, αρχιτέκτων – μηχανικός και Ντουνιάς Γιώργος, πολιτικός μηχανικός – εδαφομηχανικός.

Συγκεκριμένα το ΔΙΑΖΩΜΑ, προχώρησε στις ακόλουθες αναθέσεις:

  1. Ανάθεση της «Γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης για την αναστήλωση του Δυτικού Αναλημματικού Τοίχου του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης», στην εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον μελετητή, κ. Γιώργο Ντουνιά. Αντικείμενο είναι η διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης του κυρίου αναλημματικού τοίχου και των αντηρίδων του αναλημματικού τοίχου, καθώς επίσης και της ευστάθειας του εδάφους θεμελίωσης του Δυτικού Αναλήμματος. Επιπλέον, στο αντικείμενο της μελέτης εντάσσεται και ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας του εδάφους θεμελίωσης και η διάθεση στο στατικό μελετητή παραμέτρων εδάφους. Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης έχει οριστεί στους 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η αμοιβή στο ποσόν των 3.720 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δείτε αναλυτικά τους όρους της σύμβασης, εδώ.
  2. Ανάθεση της σύμβασης για την εκπόνηση «Συμπληρωματικών μελετών (στατικής και γεωτεχνικής) για την επαναφορά σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης», στον πολιτικό – μηχανικό, κ. Βασίλης Κασίμη και στην ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, εκπροσωπούμενη από τον μελετητή, κ. Γιώργο Ντουνιά. Ο χρόνος για την εκπόνηση της στατικής μελέτης είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με την παράδοση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρεβέζης των εγκεκριμένων μελετών. Για την γεωτεχνική μελέτη ο χρόνος παράδοσης ορίστηκε στους 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η αμοιβή του μελετητή για την εκπόνηση της στατικής μελέτης ορίστηκε στο ποσόν των 6.200 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και της γεωτεχνικής μελέτης στο ποσόν των 3.720 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δείτε αναλυτικά τους όρους, εδώ.
  3. Ανάθεση της σύμβασης για την εκπόνηση «Επίκαιρης Στατικής Μελέτης Αποκαταστάσεως του Δυτικού Αναλήμματος του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως» στον Πολιτικό Μηχανικό, κ. Γεράσιμο Θωμά. Η μελέτη θα περιλαμβάνει: τεχνική έκθεση, φωτογραφική τεκμηρίωση, στατικό και αντισεισμικό έλεγχο και σχέδια. Ο χρόνος για την εκπόνηση της έχει οριστεί στους 5 μήνες και η αμοιβή στο ποσόν των 11.160 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δείτε αναλυτικά τους όρους, εδώ.
  4. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Τοπογραφικών υποβάθρων για την αποκατάσταση του Δυτικού Αναλήμματος του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως», στον Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, κ. Παναγιώτη Τοκμακίδη. Ο χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης έχει οριστεί στον ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και η αμοιβή του μελετητή στο ποσόν των 1.612,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δείτε αναλυτικά τους όρους, εδώ.
  5. Ανάθεση εκπόνησης «Τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του δυτικού αναλήμματος και επαναφοράς σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως» στον αρχιτέκτονα – μηχανικό κ. Γιαλιά Ευγένιο, η οποία θα περιλαμβάνει: προϋπολογισμό μελέτης, αναλυτικές προμετρήσεις, συνοπτική προμέτρηση, τιμολόγιο μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ,  σχέδιο συγγραφής υποχρεώσεων και σχέδιο διακήρυξης. Ο χρόνος για την εκπόνηση της έχει οριστεί στους 6 μήνες από την υπογραφή της και η αμοιβή στο ποσόν των 2.480,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Δείτε αναλυτικά τους όρους,εδώ.

Η ανάθεση των ανωτέρων συμβάσεων υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτιστικής χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, εταιρικού μέλους του Διαζώματος, που έχει στόχο την υποστήριξη δράσεων που αφορούν την οικοδόμηση  της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου» και ειδικότερα την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Νικόπολης. Το ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα για τη οικονομική και ουσιαστική υποστήριξή του.

Δείτε στιγμιότυπα από την υπογραφή των συμβάσεων:

  • Ο κύριος Μπένος με τον μελετητή, κύριο Γιώργο Ντουνιά, κατά την ανάθεση της «Γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης για την αναστήλωση του Δυτικού Αναλημματικού Τοίχου του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης»,
  • Ο κ. Μπένος με τον Πολιτικό Μηχανικό, κ. Γεράσιμο Θωμά, κατά την ανάθεση της σύμβασης για την εκπόνηση «Επίκαιρης Στατικής Μελέτης Αποκαταστάσεως του Δυτικού Αναλήμματος του Αρχαίου Θεάτρου Νικοπόλεως»
  • Στιγμιότυπο από την ανάθεση σύμβασης για τα τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση του δυτικού αναλήμματος και επαναφοράς σε κατακόρυφη θέση τμήματος τοίχου στο ανατολικό παρασκήνιο του Αρχαίου Θεάτρου.
  • Αεροφωτογραφία του αρχαίου θεάτρου της Νικόπολης (2018).
  • Φωτογράφηση του μνημείου (2009)