Γρήγορη μετάβαση

Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας : Σημαντική πρόοδος για την αποκατάσταση του Αρχαίου Θέατρου

Σχετικά Θέατρα

Η πρόοδος οικοδόμησης του Αρχαιολογικού Πάρκου στον Ορχομενό της Βοιωτίας συμπληρώνεται με δυο ακόμη ενέργειες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας με στόχο την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου.

Συγκεκριμένα, στις 17 Μαΐου 2021 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (ΕΦΑ Βοιωτίας) προχώρησε στην Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση μαρμάρινων δομικών στοιχείων αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας» (υποέργο). Η παραπάνω ενέργεια γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Βοιωτίας.  Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της παραπάνω Πράξης. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 26 Ιουνίου 2021. Για την παρακολούθηση και τμηματική παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας και την υλοποίησή της έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Παραλαβής με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη,  εδώ.

Επίσης,  στις 24 Μαΐου 2021 η ΕΦΑ Βοιωτίας ανακοίνωσε την απόφαση ανάθεσης εκπόνησης στατικής μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη μελών αρχαίου θεάτρου Ορχομενού» για τις ανάγκες της ίδιας Πράξης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου «Εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου» του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού» στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Την εκπόνηση της στατικής μελέτης αναλαμβάνει το γραφείο Στατικών Μελετών «CIVIL PREMISES DESIGN». Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση, εδώ.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει για μια ακόμη φορά την ικανοποίησή του για το σπουδαίο έργο που συντελείται με τη συνδρομή της ΕΦΑ Βοιωτίας, της Δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας στο Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας. Η πρότυπη αυτή κοινωνική συμμαχία αποτελεί μια «καλή πρακτική» που θα εμπνεύσει και άλλα αντίστοιχα προγράμματα που σχεδιάζονται αυτή την περίοδο στη χώρα.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος, εδώ.

  • To Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας.

Δείτε ακόμη: