Γρήγορη μετάβαση

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο: Ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία – ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη της χώρας

Το Έργο και η Διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης στις 17 Ιουνίου 2021.

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τη συστηματική καταγραφή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διαχείριση αρχαιολογικών, διοικητικών και γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά της επικράτειας και στην ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).

Το ΟΠΣ σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 18.000 μνημεία, 3.800 αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους και 845 ζώνες προστασίας. Την ίδια στιγμή το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για τις επενδύσεις, διότι δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εντοπίζει στο χάρτη τα όρια των προστατευομένων περιοχών και παρέχει έγκυρη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, επιχειρήσεις και πολίτες, για το εάν και πού ακριβώς μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες και επεμβάσεις στο περιβάλλον μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων.

Τέλος, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο, για τη Δημόσια Διοίκηση, την Αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματικούς φορείς, καθώς συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν στον χωρικό σχεδιασμό σε περιοχές όπου υφίστανται μνημεία, αλλά για την  προστασία από καταπατήσεις, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στην εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας, επεσήμανε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της:

«…Ο Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων και το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, που προέβλεπαν παράλληλα την ανάπτυξη και νέων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης, εντάσσονται από κοινού και λειτουργούν συμπληρωματικά στην προσπάθεια συγκρότησης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Ενός ψηφιακού αρχείου που θα καλύπτει το σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος, και μέσω του οποίου οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και οι συνεργαζόμενοι φορείς διαχείρισης θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την ταυτότητα, τη θέση και την κατάσταση διατήρησης όλων των στοιχείων της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς ανά την Επικράτεια, το νομικό και διαχειριστικό καθεστώς τους, καθώς και με ποιο τρόπο αυτά είναι προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα. Η ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου καθιστά δυνατό τον αναλυτικό και τεκμηριωμένο σχεδιασμό της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εθνικής περιουσίας μέσω της πλήρους αξιοποίησης σύνθετων δεδομένων, αλλά και τη συνεχή αναπροσαρμογή της στρατηγικής βάσει των εκάστοτε αναγκών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο. Υπό αυτό το πρίσμα, το Εθνικό Αρχείο Μνημείων αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο και αφετηρία αναπτυξιακής δυναμικής».

Η δημιουργία του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου αποτελεί ένα μοναδικό πολιτιστικό – περιβαλλοντικό – αναπτυξιακό έργο που ανοίγει νέες λεωφόρους στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων, ως πρωταγωνιστών της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Μπορείτε στη συνέχεια να δείτε:

Το Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, εδώ.

Το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εδώ.

Το βίντεο του ΥΠΠΟΑ για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, εδώ.