Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Επανατοποθέτηση εδωλίων στο χώρο του κυρίως θεάτρου (φωτογραφικό υλικό)

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: larissa.net

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης στη βάση του ποδίου και τη συγκόλληση των αρχιτεκτονικών μελών (όρθια εδώλια και εδώλια πρώτης σειράς) ξεκίνησαν οι εργασίες επανατοποθέτησης των εδωλίων στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

Τα ταυτισμένα  εδώλια,299 στο σύνολό τους ,είχαν μεταφερθεί εκτός κυρίως θεάτρου ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες εξομάλυνσης των υποδομών.

Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα αρχίσει η επανατοποθέτηση των εδωλίων στην κερκίδα Α και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η τοποθέτηση και στις υπόλοιπες.

Οι εργασίες επανατοποθέτησης του συνόλου των εδωλίων προβλέπεται να ολοκληρωθ0ύν μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εργασίες επανατοποθέτησης των συγκολλημένων ορθίων εδωλίων στη βάση του ποδίου.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος  του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κος Δημήτριος Καραγκούνης και η πολιτικός μηχανικός κα Σοφία Τσανακτσίδου.