Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας: Ολοκληρώθηκε η επανατοποθέτηση των εδωλίων στην έβδομη κερκίδα του κυρίως θεάτρου.

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: www.larissa-theatre.com

Στις 21 Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανατοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στην Ζ κερκίδα του κυρίως θεάτρου όπως αυτό προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη. Οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του ΤΔΕ του έργου.

Mάλιστα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης των ταυτισμένων εδωλίων στην επόμενη κερκίδα, το σύνολο δε των εργασιών στις κερκίδες του κυρίως θεάτρου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2022 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των ήδη συντηρημένων όρθιων εδωλίων περιμετρικά του ποδίου.

Ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης επισημαίνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο με χρονικό ορίζοντα τοποθέτησης του συνόλου και των νέων εδωλίων εντός του 2022. Σημειώνει επίσης ότι από την πλευρά του έργου, υποβλήθηκε η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των νέων εδωλίων σε ηλεκτρονικό παντογράφο στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας και στις 17 Ιανουαρίου εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις. Ο διαγωνισμός προβλέπεται να προκηρυχθεί εντός του ερχόμενου δεκαπενθημέρου, αφορά δε την επεξεργασία διακοσίων σαράντα νέων εδωλίων τα οποία θα τοποθετηθούν στο χώρο του κυρίως θεάτρου.

Επίσης τονίζει ότι από τις 22/04/2021 υποβλήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το σύνολο της πρότασης για την τροποποίηση του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’» ενώ προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η έγκρισή της ώστε το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση περιλαμβάνει αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου με την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και παράλληλη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου το οποίο διπλασιάζεται και από 3.400.000,00 ευρώ θα ανέλθει στο ποσό των 6.800.000,00 ευρώ. Η νέα προτεινόμενη λήξη ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31/12/2023. Το σύνολο της πρότασης επεξεργάστηκε ο κ. Δημήτριος Καραγκούνης Αρχιτέκτων και Προϊστάμενος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικός και Συντονιστής Ασφαλείας του έργου.

Η ολοκλήρωση των εργασιών με την αποκατάσταση του κυρίως θεάτρου και του σκηνικού οικοδομήματος θα προσδώσει στο μνημείο μια νέα “δυναμική” και υπό όρους θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει παραστάσεις – εκδηλώσεις, ύστερα πάντα και από την σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθιστώντας το μνημείο πλήρως λειτουργικό.

Την επίβλεψη και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών έχει ο επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης Αρχιτέκτων μηχανικός και Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η Πολιτικός Μηχανικός κα. Σοφία Τσανακτσίδου.

Mπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, εδώ.