Γρήγορη μετάβαση

«Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας»: έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών δελτίων του έργου

Σχετικά Θέατρα

Στο πλαίσιο του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας» εγκρίθηκαν τα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα τροποποιημένα τεχνικά δελτία για τα ακόλουθα έργα:

  1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, Α΄ ΦΑΣΗ: ΔΡΟΜΟΙ, ΜΙΝΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 1.155.000,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε. (βλ. εδώ).
  2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Β΄ΦΑΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 1.706.250,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε. (βλ. εδώ)
  3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 865.540,94 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε.(βλ. εδώ)
  4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ, με νέα τροποποιημένη χρηματοδότηση, ύψους 767.000,00 που θα διατεθεί από το Π.Δ.Ε.(βλ. εδώ)

Η τροποποίηση αυτή ήταν αναγκαία, προκειμένου να ενσωματωθούν στα τεχνικά δελτία  τα Υποέργα Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων θα διατεθεί από Εθνικούς Πόρους (Π.Δ.Ε.) οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίθηκαν και από το Υπουργείο Ανάπτυξης.(βλ. εδώ)

Στο πλαίσιο του έργου του αρχαιολογικού πάρκου υλοποιείται, επίσης, το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», το οποίο το Νοέμβριο του 2016 εντάχθηκε με χρηματοδότηση, ύψους 1.992.000 ευρώ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020).

Υπενθυμίζεται ότι το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εργάστηκε πιλοτικά με όλους τους κοινωνικούς του εταίρους για το σχεδιασμό και τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας. Πρόκειται για ένα μοναδικό αρχαιολογικό πάρκο που αποτελεί συνάμα και πόλο της πολιτιστικής διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». Το πάρκο συμπεριλαμβάνει ένα εξαιρετικά σπάνιο μνημειακό σύνολο, μεγάλης πολιτιστικής αξίας: το θολωτό τάφο του Μινύα (1250 π.Χ.), το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού (3ου αι.) και την Παναγία της Σκριπούς, (9ος αι.). Το ΔΙΑΖΩΜΑ, αξιοποιώντας τη μεγάλη δυναμική του «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου ανέθεσε όλες τις απαιτούμενες μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο «κουμπαράς» του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας είναι το πιο επιτυχημένο παράδειγμα κουμπαρά του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 200.000 ευρώ περίπου. Όλες οι απαιτούμενες μελέτες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επί τη βάσει αυτών υλοποιούνται τα παραπάνω έργα.

Δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό

  • Εικ. 1 Τα αρχαιολογικά έργα και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας
  • Εικ. 2: τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας.
  • Εικ. 3: τρισδιάστατη απεικόνιση του αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Βοιωτίας