Γρήγορη μετάβαση

Άρθρο στο οικονομικό περιοδικό «Ξενοφών» για την επιστημονική συνεργασία του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. με το Διάζωμα

Το 4ο τεύχος του περιοδικού «Ξενοφών», το οποίο αποτελεί ένα «εργαστήρι» έρευνας, μελέτης, προβληματισμού και ανάδειξης της οικονομικής σκέψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (http://xenophon.gr/), φιλοξενεί το άρθρο «Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Μια σεμνή παρουσία και διακονία στον χώρο της Οικονομικής Επιστήμης» των Δρ. Βασιλικής Μπρίνια και Μαίρης Μπελογιάννη. Στο άρθρο αποτυπώνεται η εξαιρετική επιστημονική συνεργασία του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του «Διαζώματος» που ξεκίνησε την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 κι έχει ως στόχο την από κοινού υποστήριξη εθελοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής πολιτιστικής διαχείρισης των μνημείων και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτικών οικονομίας και πληροφορικής.

Για του λόγου το αληθές γίνεται συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικών εργασιών των φοιτητών στο θέμα «Πρόβλεψη και προτάσεις αξιοποίησης του Αρχαιολογικού Πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας στην οικονομία και την κοινωνία της περιοχής».  Αναδεικνύονται πρακτικές και καινοτόμες επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές προτάσεις για την περιοχή του βοιωτικού Ορχομενού οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άμεσα από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Μπορείτε να δείτε το άρθρο εδώ.

COVER_4