Γρήγορη μετάβαση

Αρχαιολογικό Πάρκο Ολυμπίας: Απάντηση στην ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) είναι για εμάς απολύτως ευπρόσδεκτη. Ιδιαίτερα στις απόψεις που διατυπώνει για το ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού και την ιστορική «κοινότητα» των αρχαιολόγων.

Μία μόνο είναι η διαφωνία μας που προφανώς οφείλεται σε ανεπαρκή ενημέρωση:
Είναι άλλη αποστολή η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων  κ.ο.κ. που προφανώς είναι ευθύνη και καθήκον του Υπουργείου Πολιτισμού και διαφορετική αποστολή η διαχείριση των Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων που συγκροτούνται ως μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες (Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Περιφέρειες, Δήμοι, πολίτες, ιδρύματα, τοπικές επιχειρήσεις κλπ.) προς όφελος των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού.

Κεντρική επιδίωξη του Διαζώματος είναι η λειτουργική συνάντηση των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού με τις τοπικές κοινότητες και τον μεγάλο πολιτισμό της αγροδιατροφής.

Άλλωστε ο μέγα καταστατικός μας σκοπός είναι σχεδιάζοντας και παλεύοντας μαζί με την κοινότητα των αρχαιολόγων να εκπληρώσουμε ένα μείζονα και οραματικό στόχο:
Να γίνουν τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού το κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αυτό τον υψιπετή στόχο, που αποτελεί και το γενετικό υλικό του Διαζώματος, αισθανόμαστε ότι είμαστε στην ίδια πλευρά με τον Σ.Ε.Α..

Μπορείτε να δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων:

Σχετικά με την εξαγγελία δημιουργίας Αρχαιολογικού Πάρκου Αρχαίας Ολυμπίας και τη συμμετοχή της ΜΚΟ ΔΙΑΖΩΜΑ – sea.org.gr

logo-diazoma