Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο Θέατρο Στράτου: «Αντίστροφη μέτρηση» για την αποκατάσταση

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας

Το έργο ήταν ενταγμένο το 2020 στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας

Αρχαίο Θέατρο Στράτου: «Αντίστροφη μέτρηση» για την αποκατάσταση όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”, σύμφωνα με την οποία στο τέλος του καλοκαιριού ή στην αρχή του φθινοπώρου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Στράτου

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας στο τέλος του καλοκαιριού ή στην αρχή του φθινόπωρου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Στράτου!

Το Αρχαίο Θέατρο αποτελεί «κόσμημα» για την περιοχή και με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης αναμένεται ο Δήμος Αγρινίου να «επανατοποθετηθεί» στο χάρτη των αρχαίων μνημείων της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι εργασίες αποκατάστασης προβλέπονταν να ολοκληρωθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά τελικά θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, στο τέλος του καλοκαιριού ή στην αρχή του φθινόπωρου, όπως προαναφέραμε.

Μετά την τροποποίηση της μελέτης που έγινε το 2022 οι εργασίες επιταχύνθηκαν και πλέον βρίσκονται, όπως προαναφέραμε, στην «τελική ευθεία» για την «αποκάλυψη» της νέας όψης του θεάτρου.

Οι εργασίες «χωρίζονται» σε τα τρία υποέργα που συγκροτούν το συνολικό έργο της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου της Στράτου. Συγκεκριμένα το ένα υποέργο είναι της αυτεπιστασίας και αφορά την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας, η οποία με το προσωπικό που διαθέτει εκτελεί τις διάφορες εργασίες που ήταν απαραίτητες. Το δεύτερο υποέργο αφορά την τοποθέτηση του φυσικού λίθου στο κοίλο του θεάτρου και το έτερο υποέργο αφορά την συγκράτηση των πρανών.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπονταν για την πλήρη αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου είναι εργασίες συντήρησης, στερέωσης, συμπλήρωσης, αποκατάστασης και αναστύλωσης στο κοίλο, στις κλίμακες ανόδου, στο σκηνικό οικοδόμημα, στην ορχήστρα και τα αναλήμματα του θεάτρου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιελάμβανε ακόμη την εκπόνηση μελετών (γεωτεχνική, υδραυλική, ύδρευσης, ηλεκτρολογική και αλεξικέραυνου, πυρόσβεσης πυροπροστασίας, προσβασιμότητας, στατική μελέτη στερέωσης) όπως επίσης δίγλωσσο φυλλάδιο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές, καθώς και φυλλάδιο για ΑμεΑ (Braille), δίκτυο σταθερής τοπογράφησης, πινακίδες ενημερωτικές, κατεύθυνσης και ΑμεΑ.

Προβλέπεται ακόμη και η διεξαγωγή ημερίδας για την πλήρη παρουσίαση του έργου της αποκατάστασης και βιντεοπροβολή, όπως επίσης και η μετατροπή της επισκευασμένης οικείας Γιάγκα, που είναι άνωθεν και πλησίον του Αρχαίου Θεάτρου, σε κέντρο πληροφόρησης των επισκεπτών!

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τις περιορισμένης έκτασης ανασκαφικές εργασίες που είχαν γίνει, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το σωζόμενο τμήμα του δυτικού αναλημματικού τοίχου, καθώς και λαξευμένα στον φυσικό βράχο πάνω στον οποίο εδράζονταν, η κλίμακα καθόδου και τα εδώλια. Επίσης, καθαρίστηκε και αποτυπώθηκε ο νότιος αναλημματικός του θεάτρου, στην ευρύτερη περιοχή του οποίου ταυτίστηκε η μια από τις δύο εισόδους στο θέατρο. Η έτερη είσοδος να υπενθυμίσουμε ότι εντοπίστηκε στη δυτική πλευρά, μέσω του διατειχίσματος και της αγοράς.

Το έργο ήταν ενταγμένο το 2020 στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας.

Η τροποποίηση της αρχικής μελέτης απαιτήθηκε επειδή το ψαμμιτικό υλικό, από το οποίο αποτελείται το μεγαλύτερο μέρος του θεάτρου, μετά από πολλές προσπάθειες και πιλοτικές εργασίες, αποδείχθηκε ότι δεν είναι εφικτό να μετακινηθεί ώστε να συγκολληθεί και να αναταχθεί. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν στο χώρο τρεις γεωτρήσεις για την έρευνα του υπεδάφους και την γεωτεχνική ανάλυση του, η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως το μεγαλύτερο μέρος του κοίλου εδραζόταν όχι σε βράχο, αλλά σε χώμα βάθους 10μέτρων περίπου. Έτσι τα νέα αρχιτεκτονικά μέλη (εδώλια και κλίμακες) που είχαν αρχικά προταθεί δεν ήταν εφικτό να θεμελιωθούν και να στερεωθούν χωρίς εκτεταμένη και ειδική θεμελίωση βάθους δέκα μέτρων. Ακόμη, τα νέα ανασκαφικά δεδομένα, αλλά και η πληρέστερη αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του μνημείου παρουσίασαν σημαντικά στοιχεία, τα οποία έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την ορθότερη και πληρέστερη αποκατάσταση του μνημείου.

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Αγρινίου Βασίλης Φωτάκης μιλώντας στη «Σ» επεσήμανε:

Βασίλης Φωτάκης

Για το Δήμο Αγρινίου είναι σπουδαίο έργο και η αποκατάσταση σημαίνει πάρα πολλά. Είναι ζωτικής σημασίας, είναι μνημείο σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς που θα ωφελήσει και θα βοηθήσει ιδιαίτερα το Δήμο. Είναι έργο που κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας. Ως Δήμος Αγρινίου είχαμε χρηματοδοτήσει τη μελέτη, μετά από προγραμματική σύμβαση του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων, όπως επίσης την αποκατάσταση και την ανάδειξη του Ναού του Στρατίου Διός. Να υπενθυμίσω πως έγινε και τροποποίηση της μελέτης το 2022 λόγω κάποιων αλλαγών που χρειάζονταν, ενώ η ένταξη στο ΕΣΠΑ είχε γίνει το 2020. Ο εργολάβος αυτή την στιγμή βρίσκεται μέσα στο αρχαίο θέατρο και «τρέχει» τις εργασίες αποκατάστασης. Εκτός από την αναστήλωση και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου οι εργασίες περιλαμβάνουν και τη συντήρηση του οικοδομήματος που υπάρχει πλησίον του θεάτρου για να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο πληροφόρησης των επισκεπτών».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”