Γρήγορη μετάβαση

Αποκατάσταση κι ανάδειξη της Αρχαίας Κασσώπης

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: epirus.post

Η Κασσώπη κτίστηκε πριν τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. σε ένα οροπέδιο στις πλαγιές του Ζαλόγγου, σε φυσικά οχυρή θέση. Η πόλη, οργανωμένη πολεοδομικά κατά το ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα, διέθετε σημαντικά δημόσια κτήρια, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το Θέατρο. Απομακρυσμένο από το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της αρχαίας πόλης, το Θέατρο, απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό ανάγλυφο των υπερκείμενων βραχωδών πρανών, εποπτεύει το οροπέδιο της Κασσώπης και προσφέρει εντυπωσιακή απρόσκοπτη θέα κατά μήκος της χερσονήσου της Πρέβεζας, τη Λευκάδα, τα Ακαρνανικά Όρη και τον Αμβρακικό Κόλπο μέχρι και την Άρτα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας υλοποιεί στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου το έργο «Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α΄ φάση)». Οι εργασίες υλοποιούνται με βάση μελέτες που έχουν παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ και εξελίσσονται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, δεδομένης και της αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου που επιτεύχθηκε πρόσφατα, με τελικό στόχο την απόδοση του μνημείου στο κοινό.

Τον Ιούνιο του 2017, λίγους μήνες μετά την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», άρχισε η υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α΄ φάση)». Το Υποέργο 1, που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, αφορά στις πρώτες εργασίες αποκατάστασης τους αρχαίου θεάτρου. Παράλληλα, πρόκειται να ληφθούν μέτρα ανάσχεσης των κατολισθητικών φαινομένων από τα επικλινή πρανή του υπερκείμενου ορεινού όγκου, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη προστασία του μνημείου και των επισκεπτών του. Το εν λόγω Υποέργο 2 υλοποιείται από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για τις ανάγκες του έργου, λίγο κάτω από το άνδηρο του θεάτρου, στήθηκε μικρός οικίσκος- εργαστήριο συντήρησης, ο οποίος συνδέθηκε με νέα δίκτυα νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, και διαμορφώθηκαν εργοταξιακοί δρόμοι. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε κατάλληλη προσαρμογή των WC του κτηρίου εισόδου του αρχαιολογικού χώρου ώστε να εξυπηρετούν και ΑμεΑ.

Οι εργασίες αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο επικεντρώθηκαν στην αποκάλυψη, καταγραφή ή και αποκατάσταση της κατάστασης διατήρησης των βασικών μερών του. Μέσα από τις εργασίες πεδίου αποκαλύφθηκαν οι πολυγωνικοί τοίχοι των αναλημμάτων που πλαισίωναν το κοίλο. Εμφανίστηκε σε όλη του την έκταση και μορφή ο περιμετρικός τοίχος, προστάτης των αρχαίων θεατών και του ίδιου του μνημείου. Τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη ταυτοποιήθηκαν και αποτέθηκαν αρχικά σε πλατώματα, αναμένοντας την επόμενη φάση επανατοποθέτησής τους. Το νότιο τμήμα του σκηνικού οικοδομήματος, που παρουσίαζε έντονη παραμόρφωση, αποκαταστάθηκε στην αρχική του γεωμετρική μορφή, καθώς απομακρύνθηκαν, συντηρήθηκαν και στερεώθηκαν σχεδόν όλοι οι δομικοί λίθοι του. Οι εργασίες συνεχίζονται με επίπονη διαδικασία ανασύστασης της χαμένης από την παραμόρφωση γεωμετρίας του κάτω κοίλου του θεάτρου, με την αποκατάσταση των πρώτων πέντε σειρών όλων των κερκίδων.