Γρήγορη μετάβαση

Aνάθεση για την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης-αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου θεάτρου της Θάσου

Σχετικά Θέατρα

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση ανάθεσης της εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης-αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου θεάτρου Θάσου και επικαιροποίησης του υφιστάμενου τοπογραφικού υποβάθρου. Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο κ. Κρηνίδης Αθανάσιος, Αγρονόμος –Τοπογράφος Μηχανικός.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση της εκπόνησης τοπογραφικής αποτύπωσης, η οποία αποτελεί πρόδρομη εργασία για τις μελλοντικές παρεμβάσεις, που θα αφορούν περιπατητικές διαδρομές, διαδρομές Α.Μ.Ε.Α., ηλεκτρολογικά δίκτυα και δίκτυα πυρόσβεσης. Το τοπογραφικό προϊόν, θα περιλαμβάνει λεπτομερώς, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την περαιτέρω απρόσκοπτη εκπόνηση όλων των ανωτέρων παρεμβάσεων, πέριξ του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου θεάτρου Θάσου, στα όρια του επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος.

  • Αρχαίο θέατρο Θάσου.