Γρήγορη μετάβαση

Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Βορείων Σποράδων – ΟΧΕ Νήσων Βορείων Σποράδων

Πηγή : www.espa.gr

Παρεμβάσεις για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος των νησιών των Βορείων Σποράδων, που αφορούν σε χώρους πολιτισμού και μνημεία και περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Βορείων Σποράδων, μετά από πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περίοδος υποβολής

από 13/1/2020 έως 28/2/2020 (έως 15:00)

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Μαγνησίας

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Νήσων Βορείων Σποράδων

Προϋπολογισμός

€ 4.500.000

Δείτε την Πρόσκληση εδώ και την Περίληψη εδώ.