Γρήγορη μετάβαση

1η Συνάντηση Εταιρικών Μελών – ομιλίες

 1η Συνάντηση Εταιρικών Μελών
21-22 Ιουνίου 2014
Negroponte Resort Eretria

Ερέτρια

Oι παρουσιάσεις του Δ.Σ. και μελών του Σωματείου καθώς και εκπροσώπων των Εταιρικών μελών του Διαζώματος.

1η ημέρα – 21 Ιουνίου 2014

Η ομιλία του προέδρου του Διαζώματος.

2η ημέρα – 22 Ιουνίου 2014

Μέρος β'

Μέρος γ'

Μέρος δ'