Γρήγορη μετάβαση

Το πρακτικό της Ι’ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Μπορείτε να διαβάσετε το πρακτικό της Ι Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» επιλέγοντας το σύνδεσμο ή την εικόνα που ακολουθεί.

Capture