Γρήγορη μετάβαση

16ο Συνέδριο του Σ.Ε.Τ.Ε : Ο Νέος Στρατηγικός Προσανατολισμός

Την Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το 16ο Συνέδριο του Σ.Ε.Τ.Ε. στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με κύριο θέμα «Ελληνικός Τουρισμός: Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα. Για την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε. κ. Γιάννης Ρέτσος παρουσίασε τη φιλόδοξη στρατηγική του Σ.Ε.Τ.Ε. για μια ολιστική βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία όμως θα συνδέσει ουσιαστικά τον τουρισμό με τον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και με τον πολιτισμό.

Ο κ. Ρέτσος, τόνισε: «Κάθε περιοχή της χώρας μας έχει πλούτο τόσο σε τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όσο και σε πολιτιστική κληρονομιά. Είναι προτεραιότητά μας, όχι απλώς να τα διαφυλάξουμε, αλλά να τα συνδέσουμε και να τα αναδείξουμε μέσω του τουρισμού».

Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο Σ.Ε.Τ.Ε. συμπράττουν / ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ολιστικά προγράμματα που θα συνδέσουν το πολιτιστικό μας απόθεμα με τον αγροδιατροφικό τομέα και θα ενισχύσουν την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

  • Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε. κ. Γιάννης Ρέτσος