Γρήγορη μετάβαση

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση μιας ολιστικής Πολιτιστικής Διαδρομής στο νησί της Νάξου

Τη Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης – λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας – η συνεδρίαση της Επιτροπής Παραλαβής για το έργο: «Ανάθεση μελετών αναπτυξιακού σχεδιασμού και marketing για την Πολιτιστική Διαδρομή στο νησί της Νάξου». Υπενθυμίζεται ότι η ανάθεση της παραπάνω μελέτης είχε πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020 από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο μελετητικό γραφείο ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. και στον Δρ Δημήτριο Κούτουλα, Σύμβουλο Τουριστικής Ανάπτυξης και Επίκουρο Καθηγητή Τουριστικού Management στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα masterplan για το σχεδιασμό και την οικοδόμηση μιας Πολιτιστικής Διαδρομής στη Νάξο, με προτεινόμενους πόλους:
• τον Αρχαϊκό Ναό του Απόλλωνα (ή την Πορτάρα),
• το Αρχαίο Ιερό του Διονύσου στα Ύρια,
• το Αρχαίο Ιερό του Απόλλωνα και της Δήμητρας στο Γύρουλα,
• την πεδιάδα της Τραγαίας,
• τα ιδιαίτερα Μουσεία και τις συλλογές της Απειράνθου,
• την περιοχή των Σμυριδορυχείων με το Μουσείο,
• το αρχαίο λατομείο μαρμάρου και τον κούρο του Απόλλωνα,
• την περιοχή του Φλεριού με το ιερό των πηγών και τον Κούρο στις Μέλανες.

Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από τους κ.κ. Βασίλειο Λαμπρινουδάκη, καθ. Αρχαιολογίας, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου «Διάζωμα», Αικ. Φραγκίσκου, τοπογρ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικό, εμπειρογνώμονα σε θέματα Τουρισμού και τακτικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η επιτροπή παρέλαβε το Β΄ παραδοτέο της μελέτης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, δηλαδή τη διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής της ΟΧΕ «Πολιτιστική Διαδρομή Νάξου» ή όποιου άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου θα επιλεγεί από την Περιφέρεια ή το Δήμο – Διαβούλευση και Οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Αναλυτικότερα το Β΄ παραδοτέο περιλαμβάνει:
• Διαμόρφωση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής.
• Σχέδιο Δράσης: Προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων, Χρηματοδοτικό Σχέδιο, Εμπλεκόμενοι Φορείς,
Δικαιούχοι, Σχέδιο Ωριμότητας των δράσεων και προϋποθέσεις – χρονοδιάγραμμα.
• Πρόταση διακυβέρνησης, προτεινόμενος Φορέας Λειτουργίας της διαδρομής και προτεινόμενο «μητρώο» δυνητικών εταίρων της διαδρομής.

Το νησί της Νάξου αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος πολιτιστικού τουρισμού, καθώς είναι πλούσια σε μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, τα οποία αποτυπώνουν και τη διαχρονική ιστορία της, διαθέτει πλούσιο πρωτογενή τομέα, αλλά και μια πλούσια τοπική επιχειρηματικότητα.

Δείτε στιγμιότυπο από την τηλεδιάσκεψη και το χάρτη της διαδρομής