Γρήγορη μετάβαση

1η επιστολή για την 11η Γενική Συνέλευση του Διαζώματος στο Λαύριο

Σχετικά Θέατρα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

Αγαπητά μας μέλη

Με χαρά σας ενημερώνω ότι, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η οποία ελήφθη στις 28 Νοεμβρίου 2017, η 11η Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 στο Λαύριο, με κεντρικό της θέμα: «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο».

  • Το αρχαίο θέατρο Θορικού

Η επιλογή του Λαυρίου ως τόπου διεξαγωγής της φετινής μας Γενικής Συνέλευσης δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς σχετίζεται με την προσπάθεια που καταβάλλει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αττική, με στόχο την αποκατάσταση της σύνδεσης που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας και τα ορυχεία αργύρου του Λαυρίου.

Τα μνημεία της Ελευσίνας και του Θορικού (Λαυρίου) σε συνδυασμό με τα κύρια μνημεία και μουσεία της Αθήνας και του Πειραιά (εμπορικό και οικονομικό κέντρο, στρατιωτικό λιμάνι) αποτελούν μια ενότητα που αναδεικνύει τις βασικές πτυχές της αρχαίας Αθήνας. Η Ελευσίνα (Τελεστήριο) και η Ιερά Οδός αναδεικνύουν τη μυθική, θεολογική, μυητική διάσταση, τα μνημεία της Αθήνας και του Πειραιά την πολιτική, δημοκρατική, πολιτιστική και εμπορική διάσταση και το Λαύριο, με τα ορυχεία αργύρου, την τεχνολογική και οικονομική διάσταση που χρηματοδότησε τα μεγάλα μνημεία, την πολιτική και στρατιωτική ισχύ της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Το διήμερο μας, λοιπόν, θα ξεκινήσει το Σάββατο 22 Σεπτέμβρη 2018 με την πρωινή μας επίσκεψη στα αρχαία μεταλλεία της Σούριζας, όπου σώζονται μεταλλουργικά εργαστήρια του 5ου και 4ου αι. π.Χ για τον καθαρισμό (εμπλουτισμό) του μεταλλεύματος αργύρου και μολύβδου. Τα κύρια στοιχεία κάθε εργαστηρίου ήταν το πλυντήριο ή καθαριστήριο κατά τους αρχαίους, και η μεγάλη υπαίθρια δεξαμενή, τα οποία θα θαυμάσουμε από κοντά.

Εν συνεχεία το απόγευμα θα ακολουθήσει το διαδικαστικό – τελετουργικό μέρος της 11ης Γενικής Συνέλευσης του Διαζώματος (διαπίστευση απαρτίας – εκλογή προεδρείου), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο σπουδαίο αρχαίο θέατρο του Θορικού. Επίσης, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, ετοιμάζουμε για τα μέλη μας, καθώς και για τους καλεσμένους μας, ένα όμορφο μουσικό δρώμενο το οποίο θα συνοδέψει το τελετουργικό μας.

Όμως, η 11η Γενική Συνέλευση του Διαζώματος είναι και εκλογική σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια της Θ΄ Γενικής Συνέλευσης και με τη μεταβατική διάταξη περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ. του άρθρου 15 του Καταστατικού του Σωματείου:

«Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού (περί αυξήσεως του αριθμού των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά σε εννέα, σύμφωνα με την απόφαση της από Παρασκευή 16 – Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 , Θ΄ Γενικής Συνέλευσης), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε επόμενη έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση, θα γίνει η εκλογή δύο νέων μελών και εν συνεχεία θα συγκροτηθεί εκ νέου σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο».

 

Συνεπώς, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των δύο επιπλέον νέων μελών του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 σε αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ), αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης.

 

Όπως επίσης αναφέρεται στο Καταστατικό «…Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ. Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν».

Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου και τα Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος έχουν την δυνατότητα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στα όργανα διοίκησης του Σωματείου (Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή).

Συνεπώς, οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 με την αποστολή της σχετικής φόρμας υποψηφιότητας (Συν. 1), καθώς και ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, το οποίο θα αναρτηθεί σε διακριτή θέση στην ιστοσελίδα του Σωματείου. Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 στα πλαίσια των εργασιών της 11ης   Γενικής Συνέλευσης και μετά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στο σώμα μέσω μιας πεντάλεπτης εισήγησης τις ιδέες και τις προτάσεις τους για το μέλλον του Διαζώματος. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο e-mail του Σωματείου: [email protected], είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 30, 106 82, Αθήνα.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πέρα από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται από το καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα προτείνουμε και την εκ νέου τροποποίησή του και συγκεκριμένα των άρθρων 3 και 4, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά η φιλοσοφία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων και των νέων προγραμμάτων, όπως οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, καθώς και η ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» ως αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ταυτότητας του Σωματείου μας.

Η τροποποίηση, λοιπόν, θα γίνει με την προσθήκη των ακολούθων:

·         «Άρθρο 3. Σκοποί»:

6. Η ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

7. Ο σχεδιασμός και η προώθηση νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάδειξη της πτυχής «κοινό αγαθό» και την ενίσχυση των δεσμών των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

 

·         «Άρθρο 4. Υλοποίηση Σκοπών»:
11. Τη συνδρομή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, όπως οι Πολιτιστικές – Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων είναι να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και να συνδέσουν τα μνημεία με την τοπική επιχειρηματικότητα και κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό της αγροδιατροφής.
12. Την προώθηση ειδικών μορφών χρηματοδότησης και διαχείρισης, όπως η συμμετοχή της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Η παρουσία σας στη φετινή μας Γενική Συνέλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω τροποποίηση του καταστατικού, καθώς και η εκλογή των δύο επιπλέον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρειάζεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου για την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α. Κ.

Εάν αντιπροσωπεύετε με εξουσιοδότηση τακτικό μέλος που θα απουσιάζει, μαζί με τη δική σας διαπίστευση θα βρείτε και μια δεύτερη, λευκού χρώματος. Συνεπώς, σε όλες τις ψηφοφορίες (1. εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση τροποποίησης καταστατικού, έγκριση απολογισμών – προϋπολογισμών) θα ψηφίσετε δύο φορές, τόσο για εσάς, όσο και για το μέλος που θα αντιπροσωπεύετε.

Στις ενημερωτικές επιστολές που θα ακολουθήσουν θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά την ημερήσια διάταξη της 11ης Γενικής Συνέλευσης, τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, καθώς και το πρόγραμμα του διημέρου, το οποίο θα περιλαμβάνει εκπλήξεις.

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε να παρακολουθήσετε τις διήμερες εργασίες της 11ης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής έως και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.Σε περίπτωση μη συμμετοχής σας σας παρακαλώ θερμά να μας δηλώσετε το πρόσωπο που επιθυμείτε να σας αντιπροσωπεύσει μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης, την οποία και επισυνάπτουμε (Συν. 2).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι φέτος θα έχουμε ως σημείο εκκίνησης και επιστροφής μας την Αθήνα. Για τη διευκόλυνση της μεταφοράς μας από και προς το Λαύριο και τις δύο ημέρες (Σάββατο και Κυριακή) και ώρα 9:00 π.μ. θα αναχωρεί πούλμαν από τα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (τα πούλμαν θα σταθμεύουν επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου).

Η κα Κατερίνα Αβραμοπούλου, θα είναι στη διάθεση σας για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις (τηλ. 210-8254256).

Σας περιμένω όλους με πολλή χαρά.