Γρήγορη μετάβαση

Χορηγία του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προς το «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σχετικά Θέατρα

Το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, Εταιρικό Μέλος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», διαθέτει την ετήσια συνδρομή του ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 € ) ως πολιτιστική χορηγία προς το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που υπεγράφη την 27η Οκτωβρίου 2015, θα διατεθεί από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκπόνηση ηλεκτρολογικής προμελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης. Η μελέτη αυτή, την εκπόνηση της οποίας έχει ήδη αναθέσει το «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα εξασφαλίσει τον ηλεκτροφωτισμό των μνημείων της Μεσσήνης, την εύρυθμη λειτουργία και τη γενικότερη ασφάλεια του αρχαιολογικού χώρου, τη φύλαξη και προστασία τόσο των ίδιων των μνημείων, όσο και των επισκεπτών του χώρου και τελικώς την ανάδειξη και προστασία του άνω αρχαιολογικού χώρου.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για τη διαρκή συνδρομή του στις δράσεις του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».