Γρήγορη μετάβαση

Χορηγία της ΕΝΑΕ προς το ΔΙΑΖΩΜΑ

Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) αποφάσισε να επιχορηγήσει με το ποσό των 25.000 ευρώ το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.

Το ποσόν αυτό θα διατεθεί για την παραγωγή σειράς εκδόσεων αρχαίων θεάτρων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ευχαριστεί θερμά τόσο τον Πρόεδρο , όσο και τα μέλη της ΕΝΑΕ για τη γενναιόδωρη χορηγία τους.