Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή των συμβάσεων για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Θεάτρου της Νικόπολης.

Σχετικά Θέατρα

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 υπεγράφησαν στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, κου Στράτου Ιωάννου, οι παρακάτω συμβάσεις για την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Θεάτρου της Νικόπολης:

1.  Σύμβαση ανάθεσης της εκπόνησης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ρωμαϊκού θεάτρου Νικόπολης (Μέρος A΄ και Β΄)», στους μελετητές, αρχιτέκτονες – μηχανικούς, κ.κ. Θεμιστοκλή Μπιλή και Μαρία Μαγνήσαλη,

2.  Σύμβαση ανάθεσης της εκπόνησης του έργου: «Μελέτη τρισδιάστατης απεικόνισης και απόδοσης για το έργο: αποκατάσταση ρωμαϊκού θεάτρου Νικόπολης (μέρος Α΄ και Β΄)», στο μελετητή, κο Παναγιώτη Τοκμακίδη.

3.  Σύμβαση ανάθεσης της «Μελέτης εργοταξιακών διατάξεων ανύψωσης, μετακίνησης και ανάταξης λιθοσωμάτων σε επίπεδο οριστικής μελέτης, για το έργο: αποκατάσταση ρωμαϊκού θεάτρου Νικόπολης (Μέρος A΄ και Β΄)», στο μελετητή Δημήτρη Κορρέ, αρχιτέκτονα μηχανικό.

4.  Σύμβαση ανάθεσης της «Στατικής μελέτης των αναλημμάτων του αρχαίου θεάτρου Νικοπόλεως»,  στο μελετητή Γεράσιμο Θωμά, πολιτικό – μηχανικό.

5.  Σύμβαση ανάθεσης της «Μελέτης συντήρησης υλικών της αποκατάστασης των αναλημματικών τοίχων – συνδετικών στερεωτικών κονιαμάτων θόλων για το έργο: αποκατάσταση ρωμαϊκού θεάτρου Νικόπολης (Μέρος A΄ και Β΄)», στην εταιρεία Λίθου Συντήρησης Ε.Π.Ε. με τη μελετητική ομάδα της Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη & Ν. Καλαμβόκα.

Το ποσό για την αμοιβή των μελετητών θα καλυφθεί από τη δωρεά, ύψους 200.000 ευρώ, την οποία διαθέτει το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για τη χρηματοδότηση των αρχαιολογικών μελετών για την αποκατάσταση του ρωμαϊκού θεάτρου της Νικόπολης.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ανάθεση των παραπάνω μελετών, ιδιαιτέρως το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» για τη σπουδαία δωρεά του.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνηση όλων των μελετών και εγκριθούν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η υλοποίησή τους θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.