Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή τριών συμβάσεων για το Θέατρο της Κασσώπης

Σχετικά Θέατρα

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 υπεγράφησαν στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ»:

η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί για το έργο ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης,
η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης δομικής αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης ,
η σύμβαση για την ανάθεση της γεωτεχνικής μελέτης και μελέτης ανάσχεσης της επικινδυνότητας κατάπτωσης τμημάτων του βράχου όπισθεν του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης .
Την τροποποιητική σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και οι μελετητές, κ.κ. Λεωνίδας Λεοντάρης και Στάμου Ιουλία, αρχιτέκτονες – μηχανικοί. Η αρχική σύμβαση που είχε υπογραφεί στις 28 Μαΐου 2015 μεταξύ των μελετητών και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» για το έργο ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης τροποποιήθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενό της (Άρθρο 2), το χρόνο εκπόνησης (Άρθρο 3) και την αμοιβή των μελετητών (Άρθρο 4).

Το αντικείμενο της ανατιθέμενης μελέτης είναι:

Α. Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και συνολικής ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης.
B. Μελέτη ανάλυσης λίθων και πρότασης συμβατών κονιαμάτων συγκολλήσεων και σφραγίσεων.
Το ποσό που υπολείπεται για την αμοιβή των μελετητών είναι 46.749,92 ευρώ και ο χρόνος εκπόνησης των μελετών παρατείνεται επιπλέον 4 μήνες. Τη μελέτη δομικής αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και ο Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος, πολιτικός μηχανικός. Το αντικείμενο της ανατιθέμενης μελέτης είναι:
Ο έλεγχος της ευστάθειας των αναλημμάτων, όπως θα προκύψουν από την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης,
Η διαστασιολόγηση του αναγκαίου οπλισμού συγκολλήσεων ή συμπληρώσεων των αρχιτεκτονικών μελών,
Θέματα πολιτικού μηχανικού που θα προκύψουν από την αρχιτεκτονική (π.χ. διευθέτηση ομβρίων) ή την γεωτεχνική μελέτη (π.χ. αναβαθμοί συγκράτησης κορημάτων) για το αρχαίο θέατρο.
Το ποσό για την αμοιβή του μελετητή ορίζεται στις 7.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και ο χρόνος για την εκπόνησή της είναι 8 μήνες.

Η γεωτεχνική μελέτη και μελέτη ανάσχεσης της επικινδυνότητας κατάπτωσης τμημάτων του βράχου όπισθεν του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης ανατέθηκε στην Εταιρεία «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». Το κόστος ανάθεσής της ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και ο χρόνος για την εκπόνησή της είναι 8 μήνες.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμβάλλουν στην ανάδειξη του θεάτρου της Κασσώπης. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών και εγκριθούν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου, καθώς έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης. Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνόπουλος και Σταύρος Μπένος.