Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης υποβάθρου που θα καταγράφει τα πιθανολογούμενα έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου σε επίπεδο: (α) μακροοικονομικό, (β) φορέα διαχείρισης της διαδρομής και (γ) επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που θα τον στηρίζουν.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης υποβάθρου που θα καταγράφει τα πιθανολογούμενα έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου σε επίπεδο: (α) μακροοικονομικό, (β) φορέα διαχείρισης της διαδρομής και (γ) επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που θα τον στηρίζουν.

Τη σύμβαση υπέγραψαν οι κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και Θανάσης Κανταρτζής, Διαχειριστής της Εταιρείας «ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.», παρουσία του οικονομολόγου, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Η μελέτη, η οποία ανατίθεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Καταγραφή της Διεθνούς εμπειρίας αντίστοιχων πολιτιστικών διαδρομών και διεθνών καλών πρακτικών στην ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών ιδιωτικού & δημοσίου.
  2. Καταγραφή των χαρακτηριστικών και της αναμενόμενης εξέλιξης του τουρισμού στην Ήπειρο. Στρατηγικός σχεδιασμός με βάση το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, συνέργειες διαφόρων μορφών υπηρεσιών τουρισμού – παραδοσιακών και εναλλακτικών – με την Πολιτιστική Διαδρομή, πιθανολογούμενη εξέλιξη του εξωτερικού και εσωτερικού τουρισμού και αναμενόμενο μερίδιο της Ηπείρου.
  3. Μελέτη επιπτώσεων της Πολιτιστικής Διαδρομής στη συνολική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ήπειρο. Επιπτώσεις στο τοπικό Α.Ε.Π., πιθανολογούμενα άμεσα έσοδα, έμμεση επίδραση στο τοπικό Α.Ε.Π. και στους αντίστοιχους κλάδους, πιθανολογούμενη επίπτωση στην απασχόληση και στα δημόσια έσοδα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  4. Γεωγραφική και κλαδική εξειδίκευση των πιθανολογούμενων οικονομικών επιπτώσεων στο εσωτερικό της περιφέρειας και των επί μέρους νομών.
  5.  Εντοπισμό των κλάδων και επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό.
  6. Διερεύνηση εμπειριών από την ανάπτυξη τοπικών συμφώνων ποιότητας σε άλλες περιοχές της χώρας
  7.  Καλές πρακτικές και πρώτα οικονομικά αποτελέσματα, συνέργειες με τη σχεδιαζόμενη διαδρομή.

Πρώτη προσέγγιση πιθανολογούμενων εσόδων της διαδρομής σε επίπεδο φορέα διαχείρισης της διαδρομής και επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που θα τον στηρίζουν.

Το κόστος της ανάθεσης της παραπάνω μελέτης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ευγενική χορηγία της Εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ», η οποία είναι και Εταιρικό Μέλος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ». Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την Εταιρεία για τη σπουδαία συμβολή της.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», στόχος του οποίου είναι η σύνδεση των μνημείων με την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, υιοθετήθηκε ασμένως από την Περιφέρεια Ηπείρου, συμπεριλήφθη στο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014 – 2020 και εγκρίθηκε πανηγυρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία την έχει αναγνωρίσει ως πρόταση – πρότυπο για την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στις ελληνικές Περιφέρειες. Συνεπώς άνοιξε νέους δρόμους στον τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού της χώρας μας.

dt-26112015

Εικ. 1: Υπογραφή της σύμβασης, από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, οικονομολόγος, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και Θανάσης Κανταρτζής, Διαχειριστής της Εταιρείας «ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.».