Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο: «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στο Καβίρειο της Θήβας»

Σχετικά Θέατρα

Υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2013 η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 50.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στο Καβίρειο της Θήβας».

Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ήπιων επεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του θεάτρου και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου, απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει μια σειρά μελετών και εργασιών σύμφωνα με τη διεθνή δεοντολογία των επεμβάσεων, τη συμβατότητα και την αναστρεψιμότητα.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Αρχαιολογικός καθαρισμός του συνόλου των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων, ανασκαφική έρευνα, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

2. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και του κατακείμενου αρχαιολογικού υλικού.

3. Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφιση.

4. Χαρτογράφηση της φθοράς. Διάγνωση της φθοράς (μελέτη υλικών). Αποτίμηση παλαιότερων επεμβάσεων.

5. Μελέτη του αρχαίου συστήματος απορροής υδάτων και ενδεχομένως, εργασίες επισκευής του, ώστε να επαναλειτουργήσει.

6. Κατεδάφιση του παλαιού οικίσκου που είχε κτιστεί κατά τις ανασκαφικές έρευνες και κατασκευή στεγάστρου για το αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται στο χώρο.

7. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.

Τη χρηματοδότηση για το παραπάνω πρόγραμμα διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης. Η διάρκειά της είναι 6 μήνες και ως χρόνος λήξης θεωρείται η 31η Αυγούστου του 2013. Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος θα είναι η Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με επικεφαλής του προαναφερθέντος προγράμματος την κα Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Θ΄ Ε.Π.Κ.Α.

Το Διάζωμα ευχαριστεί θερμά για τη σημαντική συμβολή τους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Περιφερειάρχη, κο Κλέαρχο Περγαντά, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κο Γιώργο Μουλκιώτη, τη Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την προϊσταμένη της, κα Αλεξάνδρα Χαραμή, καθώς και την αρχαιολόγο της Θ΄ Ε.Π.Κ.Α., κα Δήμητρα Οικονόμου, αλλά και όλους όσους συμβάλλουν ενεργά στην ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στο Καβίρειο της Θήβας.

Λίγα Λόγια για το αρχαίο θέατρο στο Καβίρειο:

Στο Ιερό των Καβίρων δημιουργήθηκε ένας φυσικός αμφιθεατρικός χώρος μπροστά ακριβώς από το χώρο που κατέλαβε αργότερα ο ναός.

Κατά την περίοδο μεταξύ 370 – 335 π. Χ. η φυσική αυτή αμφιθεατρική διαμόρφωση επεκτάθηκε δημιουργώντας μεγαλύτερων διαστάσεων κοίλο με μέτωπο προς τα δυτικά. Παράλληλα έγιναν έργα ώστε τα όμβρια ύδατα και τα νερά του ρέματος που διαρρέει το χώρο του Καβιρείου, να διοχετεύονται προς τα νότια, με την κατασκευή δύο ανοικτών επίγειων αγωγών και ενός υπόγειου.

Την περίοδο μεταξύ 275 – 200 π.Χ. το κοίλο επεκτάθηκε και πάλι ενώ στα νοτιοανατολικά του δημιουργήθηκε ένας αναλημματικός τοίχος προς ενίσχυσή του. Οι ανοικτοί αγωγοί αντικαταστάθηκαν με καινούργιους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν παράλληλα του αναλημματικού τοίχου. Ακριβώς στο κέντρο του χώρου της ορχήστρας την περίοδο αυτή κτίστηκε ένας ορθογώνιος βωμός.

Μεταξύ του 50 π. Χ. και του 100 μ.Χ. το κοίλο επεκτάθηκε και οριοθετήθηκε από ένα κτιστό ημικυκλικό τοίχο, στον οποίο περιλαμβάνονταν και μία κόγχη. Αυτή την περίοδο το κοίλο έλαβε τα οριστικά του όρια προς βορρά και προς νότο, καθώς και τα μέχρι σήμερα σωζόμενα εδώλια. Από τις δώδεκα σειρές των εδωλίων, οι οποίες είχαν κατά την περίοδο αυτή κατασκευαστεί, σήμερα διατηρούνται μόνο οι έξι διατεταγμένες σε έντεκα κερκίδες.

Δε βρέθηκε κανένα ίχνος που να μπορεί να σχετιστεί με σκηνικό οικοδόμημα και θεωρείται πολύ πιθανό να χρησιμοποιούνταν για το σκοπό αυτό η πρόσοψη της δυτικής πτέρυγας του ναού. Μεταξύ του κοίλου και του ναού παρεμβάλλεται ο χώρος της ορχήστρας διαμέτρου 26 μέτρων το κέντρο της οποίας καταλάμβανε ήδη από την περίοδο 275 – 200 π.Χ. κτιστός βωμός.

  • Το αρχαίο θέατρο στο Καβίρειο της Θήβας.
  • Λεπτομέρεια του κοίλου του αρχαίου θεάτρου στο Καβίρειο της Θήβας.