Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

14 Aπριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Τελεστηρίου της Ελευσίνας». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και ο μελετητής, αρχιτέκτων – μηχανικός, κα Ελένη Αννα Χλέπα. Το ποσό για την αμοιβή του μελετητή, ύψους 20.000 ευρώ διαθέτει μέσω χορηγίας η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, την οποία το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του Τελεστηρίου (σε επίπεδο οριστικής μελέτης).

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της ανατιθέμενης μελέτης είναι:

Α. Τεχνική έκθεση:
Α1. Πρόταση αποκατάστασης (Α΄ Φάση):
Γενικές αρχές σχεδιασμού των επεμβάσεων της αρχιτεκτονικής μελέτης.
Αναλυτική περιγραφή όλων των προτεινομένων επεμβάσεων αποκατάστασης (έκταση, είδος, στόχοι κατά θέση του μνημείου).
Προτάσεις ανάκτησης, αποσυναρμολόγησης/ανάταξης, συμπλήρωσης τμημάτων ή κενών, επιχώσεων, προστασίας και στερέωσης ανά περιοχή του μνημείου (τοιχοποιίες, καθίσματα, θεμέλια, δάπεδα, βάσεις κιόνων in situ, περιοχές ανοικτών ανασκαφικών τομών).

B. Σχέδια πρότασης αποκατάστασης και ανάδειξης του Τελεστηρίου:
Α1. Πρόταση αποκατάστασης (Α΄ Φάση):
Κάτοψη του συνόλου της περιοχής του Τελεστηρίου σε κλ. 1/200.
Κατόψεις του Τελεστηρίου με τις προτεινόμενες επεμβάσεις σε κλ. 1/100.
Κατόψεις τμημάτων του μνημείου (ανά περιοχή επέμβασης) σε κλ. 1/100 – 1/50.
Όψεις – τομές των περιοχών επέμβασης σε κλ. 1/100 – 1/50.
Επεξηγηματικά σχέδια λεπτομερειών (κλ. 1/50-1/20). Τα υπόβαθρα των σχεδίων της πρότασης και η σχεδιαστική – φωτογραφική τεκμηρίωση του Τελεστηρίου για τις ανάγκες της μελέτης θα παραχωρηθούν από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Γ. Προμέτρηση και Προϋπολογισμός

 

Δείτε  το Τελεστήριο της Ελευσίνας, καθώς και στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης.Διακρίνονται οι κ.κ. Σταύρος Μπένος και Ελένη Άννα Χλέπα.

To Τελεστήριο της Ελευσίνας και στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης.