Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του έργου: «Γεωμετρική τεκμηρίωση Αρχαίου θεάτρου Μικροθηβών με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης»

Σχετικά Θέατρα

Σήμερα, Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2012 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» η σύμβαση για την ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης για το έργο «Γεωμετρική τεκμηρίωση αρχαίου θεάτρου Μικροθηβών με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης».

Τη σύμβαση, την οποία ανέθεσε το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο τμήμα Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας, υπέγραψαν ο πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε. & Ε.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Δρ. Μιχάλης Μπρατάκος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας, Δρ. Βασίλειος Παγούνης.

Το ποσό για την αμοιβή της ανατιθέμενης μελέτης αντλείται από χρήματα που συγκεντρώνουν οι πολίτες της περιοχής στον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) που έχει ανοίξει το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο Μικροθηβών (Φθιωτίδων Θηβών).

Βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η γεωμετρική τεκμηρίωση του αρχαίου θεάτρου Μικροθηβών με τη χρήση σύγχρονων Γεωδαιτικών τεχνικών. Καθώς πολύ συχνά εμφανίζονται επιφάνειες με σύνθετη και πολύπλοκη μορφολογία, οφειλόμενη τόσο στην αρχιτεκτονική του μνημείου, όσο και στη φθορά του, με συνέπεια τις πολύ απότομες διακυμάνσεις του ανάγλυφου, η γεωμετρική τεκμηρίωση καθίσταται εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη εργασία. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό τύπο μνημείου και συνόλου συνιστά το αρχαίο θέατρο Μικροθηβών.

Αντικείμενο του έργου είναι να ελέγξει εναλλακτικές μεθοδολογίες και τεχνικές για τη γεωμετρική τεκμηρίωση του μνημείου. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστούν δορυφορικές (GPS) και επίγειες μεθοδολογίες (ταχυμετρία, 3D – laser scanning), και θα αξιολογηθούν μεταξύ τους σε ό, τι αφορά την ακρίβεια, το χρόνο και τη διαχείριση των δεδομένων.

Η τοπογραφική μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη από σειρά μελετών που πρόκειται να ανατεθούν για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Μικροθηβών. Οι υπόλοιπες τρείς μελέτες είναι οι εξής:

1. Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις του αρχαίου θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών

2. Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών

3. Στατικές μελέτες στερέωσης και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών

Το απαιτούμενο για την ανάθεση των αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών ποσό, ύψους 60.000 ευρώ, θα εξασφαλιστεί με τροποποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο η τελευταία διαθέτει χρηματοδότηση, ύψους 100.000 ευρώ, για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μικροθηβών.Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Βασίλειος Παγούνης, Δρ. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας και Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης για το έργο «Γεωμετρική τεκμηρίωση αρχαίου θεάτρου Μικροθηβών με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης».
  • Πανοραμική άποψη από το αρχαίο θέατρο των Μικροθηβών