Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για το Αρχαίο Θεάτρο των Φθιωτίδων Θηβών

Σχετικά Θέατρα

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου των Φθιωτίδων Θηβών και συγκεκριμένα η πλήρης αποκάλυψη της Ορχήστρας και τμήματος του Κοίλου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 50.000 €.”