Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για : Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Αρχαίο Θέατρο Λιμένα Χερσονήσου, για την προστασία και διαμόρφωση του αρχαίου θεάτρου της Μυτιλήνης, για το Αρχαίο Θέατρο της Μακύνειας και υπογραφή τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο : Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου.

Σχετικά Θέατρα

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης ( 12 Οκτωβρίου 2010).
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη αποκατάστασης του κοίλου του αρχαίου θεάτρου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 35.000 €.

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Χερσονήσου ( 12 Οκτωβρίου 2010).
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η διευθέτηση αρχαίου υλικού, ο καθαρισμός και η μερική ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 50.000 €.

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου (22-09-2010).
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η “προστασία – ανάδειξη θεάτρου Μυτιλήνης”.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 50.000 €.

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Αντιρρίου (13 Σεπτεμβρίου 2010).
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η “προστασία – ανάδειξη θεάτρου Μακύνειας”.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 70.000 €.

Υπεγράφη η τροποποιημένη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο : Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι θα διατεθεί άμεσα από τη Νομαρχία Αθηνών στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) όλο το ποσό των 6.000.000 ευρώ για τις εργασίες αναστήλωσης του θεάτρου (22-09-2010).
Το γεγονός αυτό δημιουργεί τις καλλίτερες δυνατές προϋποθέσεις χρηματοδότησης για το δυναμικό προγραμματισμό εκτέλεσης του σημαντικού αυτού έργου.