Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή δύο συμβάσεων για την καταγραφή των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού

06 Aπριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2016 υπεγράφη στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» το ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο η Εταιρία «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» χρηματοδοτεί με το ποσό των 8.000 ευρώ, τη μελέτη για την καταγραφή των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, την ψηφιακή απεικόνισή τους, ώστε να αποτελέσουν ένα είδος «πανοράματος», καθώς και τη συγκρότηση του σχετικού φακέλου της πολιτιστικής διαδρομής της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου το έργο να υποβληθεί για ένταξη σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν οι κ.κ. Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» και Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας «Ολυμπία Οδός Α.Ε.». Η Ολυμπία Οδός είναι Εταιρικό μέλος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ από το 2014 και συμπράττει με το Σωματείο για τη δημιουργία και την προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού.

Αμέσως μετά, παρουσία του κου Παπανικόλα Παναγιώτη, υπεγράφη και η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης καταγραφής και ψηφιακής απεικόνισης των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, καθώς και για τη συγκρότηση του φακέλου της πολιτιστικής διαδρομής.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν οι κ.κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Δημήτρης Καλουδιώτης, πολιτικός – μηχανικός. Το κόστος ανάθεσης της παραπάνω μελέτης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από την ευγενική χορηγία της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ».

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» για τη σπουδαία συμβολή της στη δράση του σωματείου.

dt-06042016olympia1

Εικ. 1: Υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ «Ολυμπίας Οδού Α.Ε.» και «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Δημήτρης Καλουδιώτης, πολιτικός – μηχανικός, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου, «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ»

dt-06042016olympia2

Εικ. 2: Υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης, από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Δημήτρης Καλουδιώτης, πολιτικός – μηχανικός, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου, «ΔΙΑΖΩΜΑ» και Παναγιώτης Παπανικόλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ»