Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για την ανάθεση α) της εκπόνησης των στατικών μελετών και β) της φυτοτεχνικής μελέτης που απαιτούνται για την αρχιτεκτονική μελέτη δημιουργίας του Αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας

Σχετικά Θέατρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3 Απριλίου 2014

Την Πέμπτη 03 Απριλίου 2014 υπεγράφησαν στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», παρουσία του μελετητή του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας, αρχιτέκτονα – πολεοδόμου, κου Δημήτρη Διαμαντόπουλου, δύο νέες συμβάσεις για την ανάθεση της εκπόνησης:

α) των στατικών μελετών και  β) της φυτοτεχνικής μελέτης.

Οι παραπάνω μελέτες απαιτούνται για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ενοποίηση των μνημείων της περιοχής, δηλαδή το αρχαίο θέατρο, το θολωτό τάφο του Μινύου και το ναό της Παναγίας της Σκριπούς.

Η φυτοτεχνική μελέτη ανατέθηκε στο γεωπόνο – μηχανικό, κο Κατσουλάκη Ελευθέριο.

Η εκπόνηση των στατικών μελετών ανατέθηκε στην εταιρεία στατικών μελετών «Φ. Καρυδάκης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.».

Η φυτοτεχνική μελέτη θα προτείνει τις κατάλληλες φυτοτεχνικές διαμορφώσεις και παρεμβάσεις στις περιοχές εντός των ορίων του Αρχαιολογικού Πάρκου, που προβλέπονται από τις εγκεκριμένες αρχιτεκτονικές μελέτες, συμπληρωματικά και σε συμφωνία με αυτές. Ειδικότερα, η μελέτη θα αφορά στις περιοχές του Αρχαίου Θεάτρου, του Θολωτού Τάφου του Μινύου, τον Ναό της Παναγίας Σκριπούς, και  στη διαμόρφωση  των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων του  περιβάλλοντος χώρου των Αρχαίου Θεάτρου και του Θολωτού Τάφου.

Αντικείμενο των στατικών μελετών στο «Αρχαιολογικού Πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας», είναι:

α.  Κτήριο υποστήριξης του Αρχαιολογικού Χώρου,

β. Στέγαστρο υπαίθριων εκθεμάτων με αποθήκη εντός του Αρχαιολογικού χώρου και των λίθινων τοίχων αντιστήριξης στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μινύα και στο προαύλιο του Ναού. Πιο συγκεκριμένα θα εκπονηθεί πλήρης στατική μελέτη μέχρι και το στάδιο της μελέτης εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων και των τευχών δημοπράτησης) που θα περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπονται ως προδιαγραφές Στατικών μελετών από το Π.Δ 696/74 και την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και όποιο επί πλέον στοιχείο, της ειδικότητάς του Μελετητή, απαιτηθεί για την έγκριση του φακέλου μελέτης από παντός είδους χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το ποσό για την αμοιβή των μελετητών  θα αντληθεί από τον «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) που έχει ανοίξει του «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Βοιωτίας, ο οποίος τροφοδοτείται καθημερινά από καταθέσεις απλών πολιτών, αλλά και Εταιρειών της περιοχής.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμβάλλουν για την ολοκλήρωση της μελέτης για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας, κυρίως την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα τη Θ΄ Ε.Π.Κ.Α. και τη 23η Ε.Β.Α., τους μελετητές, τους απλούς πολίτες, αλλά και της  Εταιρείες της περιοχής. Ιδιαιτέρως πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Ορχομενού Βοιωτίας, κο Κωνσταντίνο Ξηρογιάννη και τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κο Γιώργο Ζυγούρη, σε ενέργειες των οποίων, οφείλεται η διαρκής ενίσχυση του «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνηση όλων των μελετών για το Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας και εγκριθούν οι μελέτες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα καταβληθεί προσπάθεια για την ένταξη της υλοποίησης των μελετών του Αρχαιολογικού Πάρκου σε μια ευρύτερη Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς Πόρους.

ypografisymvasis
Στιγμιότυπο από την ανάθεση των δύο μελετών. Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Φαίδων – Σόλων Καρυδάκης, πολιτικός – μηχανικός, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Δημήτρης Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτων – πολεοδόμος και μελετητής του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας και Λευτέρης Κατσουλάκος, γεωπόνος.