Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για την ανάθεση α) της εκπόνησης των συμπληρωματικών μελετών και β) της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης που απαιτούνται για την αρχιτεκτονική μελέτη δημιουργίας του Αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας

Σχετικά Θέατρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2013

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 υπεγράφησαν στα γραφεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», παρουσία του Δημάρχου Ορχομενού Βοιωτίας, κ. Κωνσταντίνου Ξηρογιάννη και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κου Γιώργου Ζυγούρη, δύο νέες συμβάσεις για την ανάθεση της εκπόνησης των παρακάτω μελετών:

 1. των συμπληρωματικών μελετών (πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης, σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων, τοπογραφική μελέτη, σύνταξη μελέτης οδοποιίας) για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας και
 2. της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας.

Οι παραπάνω μελέτες απαιτούνται για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ενοποίηση των μνημείων της περιοχής, δηλαδή το αρχαίο θέατρο, το θολωτό τάφο του Μινύου και το ναό της Παναγίας της Σκριπούς.

Οι συμπληρωματικές μελέτες ανατέθηκαν στους μελετητές, κ.κ. Αρτεμάκη Γιώργο και Νίκο Μάνη, τοπογράφους – μηχανικούς και στον κο Δημήτρη Διαμαντόπουλο, αρχιτέκτονα – πολεοδόμο και τη μελετητική Εταιρεία «Πλειάς Α.Ε.».

Η εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ανατέθηκε στον ηλεκτρολόγο – μηχανολόγο, κο Στέφανο Νικολάου.

Το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης αφορά στην ανάθεση των παρακάτω υποστηρικτικών μελετών για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας (θέση Σκριπού):

 1. Πολεοδομική μελέτη τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή του αρχαιολογικού πάρκου που ορίζεται: βόρεια από την οδό Βυζαντίου, ανατολικά από την οδό Γυμναστηρίου, νότια από την οδό 28ης Οκτωβρίου και δυτικά από την οδό Μινύου και τους αρχαιολογικούς χώρους.
 2. Σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.
 3. Τοπογραφική μελέτη.
 4. Σύνταξη μελέτης οδοποιίας (οδοί – κόμβος).

Το αντικείμενο της δεύτερης σύμβασης είναι η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας.

Ειδικότερα, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα επί μέρους κεφάλαια, που θα αναφέρονται στις περιοχές των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών μελετών:

 • Μελέτη ύδρευσης – άρδευσης και μετατόπισης δικτύων.
 • Μελέτη απορροής ομβρίων.
 • Μελέτη δημοτικού φωτισμού.
 • Μελέτη φωτισμού ανάδειξης μνημείων.
 • Ηλεκτρολογική μελέτη.
 • Μελέτες εσωτερικών εγκαταστάσεων κλειστών χώρων (Ύδρευση – αποχέτευση, μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας, ηλεκτρολογικά, θέρμανση)

Το ποσό για την αμοιβή των μελετητών  θα αντληθεί από τον “κουμπαρά”  (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) που έχει ανοίξει του «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Βοιωτίας, ο οποίος τροφοδοτείται καθημερινά από καταθέσεις απλών πολιτών, αλλά και Εταιρειών της περιοχής.

Με την ανάθεση των ανωτέρω μελετών ολοκληρώνεται ο κύκλος της ανάθεσης των μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης για δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν ακόμη για την ολοκλήρωση του οράματος για τη δημιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας, κυρίως την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και συγκεκριμένα τη Θ΄ Ε.Π.Κ.Α. και τη 23η Ε.Β.Α., τους απλούς πολίτες, αλλά και της  Εταιρείες της περιοχής.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνηση όλων των μελετών για το Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας και εγκριθούν οι μελέτες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα καταβληθεί προσπάθεια για την ένταξη της υλοποίησης του Αρχαιολογικού Πάρκου σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς Πόρους.

 Άποψη από την υπογραφή των συμβάσεων. Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Νικόλοας Μάνης, τοπογράφος – μηχανικός, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Γιώργος Αρτεμάκης, τοπογράφος – μηχανικός, Γιώργος Ζυγούρης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού Βοιωτίας, Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης, Δήμαρχος Ορχομενού Βοιωτίας, Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Δημήτρης Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτων-πολεοδόμος και Στέφανος Νικολάου, ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος.
Άποψη από την υπογραφή των συμβάσεων. Από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Νικόλοας Μάνης, τοπογράφος – μηχανικός, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Γιώργος Αρτεμάκης, τοπογράφος – μηχανικός, Γιώργος Ζυγούρης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού Βοιωτίας, Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης, Δήμαρχος Ορχομενού Βοιωτίας, Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», Δημήτρης Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτων-πολεοδόμος και Στέφανος Νικολάου, ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος.