Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Αποκάλυψη και Αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας»

Σχετικά Θέατρα

Τη Δευτέρα 02 Ιουνίου 2014 υπεγράφη η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, η οποία είχε αρχικά υπογραφεί στις 19 Ιουλίου 2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το έργο: «Αποκάλυψη και Αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας».

Η σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς το αντικείμενό της (άρθρο 3), την ισχύ της (άρθρο 4), τον προϋπολογισμό και τον τρόπο χρηματοδότησής της (άρθρο 6), το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Θυμίζουμε ότι η σύμβαση τροποποιείται για δεύτερη φορά, καθώς στις 26 Οκτωβρίου 2012 έγινε η πρώτη τροποποίησή της ως προς την ισχύ της και το όργανο παρακολούθησης.

Το αρχικό αντικείμενο της σύμβασης παραμένει ως έχει και συμπληρώνεται ως εξής, προκειμένου να ενταχθεί η ανάθεση των απαραίτητων μελετών:

· Ανάθεση μελέτης για την αρχιτεκτονική αποτύπωση του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας.

· Ανάθεση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας.

· Ανάθεση της στατικής μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας.

· Ανάθεση της γεωτεχνικής μελέτης του κοίλου και της μελέτης απορροής ομβρίων του μεγάλου θεάτρου της Γόρτυνας.

Επίσης, τροποποιήθηκε η διάρκεια της σύμβασης η οποία είναι πλέον 6 έτη. Εν συνεχεία αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός της σύμβασης κατά 60.000 ευρώ, δηλαδή ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται πλέον στις 460.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί από αυτόν και η ανάθεση των τεσσάρων μελετών. Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Τέλος ορίστηκε νέα επιτροπή παρακολούθησης, η οποία από τις κ.κ. Δασκαλάκη Καλλιόπη, Περιφερειακή Σύμβουλο, Σερπετσιδάκη Ιωάννα, Αναπλ. Προϊσταμένη της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Νικολούδη Μαρία, Αρχαιολόγο της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, κο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, κο Ευριπίδη Κουκιαδάκη, την ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την κα Σερπετσιδάκη Ιωάννα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την κα Κάντα Αθανασία, αρχαιολόγο και τέως προϊσταμένη της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.