Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»

Σχετικά Θέατρα

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2013 υπεγράφη η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, η οποία είχε υπογραφεί στις 07 Ιουνίου 2012 μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για το έργο: «Τεκμηρίωση και προστασία του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας». Ο στόχος του προγράμματος είναι η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών τεκμηρίωσης και η λήψη άμεσων προκαταρκτικών μέτρων προστασίας στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων Θεσπρωτίας, εργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη συναγωγή των απαιτούμενων αρχαιολογικών δεδομένων που θα επιτρέψουν τη μελλοντική εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του αρχαίου μνημείου.

Η προγραμματική σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς το αντικείμενο, το οποίο πλέον περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1.       Λήψη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης του δυτικού τείχους της οχύρωσης υπέρ το θέατρο.

2.       Αποψίλωση.

3.       Έλεγχος και συμπλήρωση υπάρχουσας τοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης.

4.       Συγκέντρωση – ταξινόμηση και τεκμηρίωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

5.       Ανασκαφική έρευνα.

6.       Σχεδιαστική αποτύπωση.

7.       Φωτογραφική τεκμηρίωση.

8.       Εργασίες συντήρησης – προστασίας.

9.       Λήψη έκτυπων επιγραφών.

10.   Εργοταξιακή – τεχνική υποδομή.

11.   Γεωτεχνική μελέτη.

12.   Χημικές – ορυκτολογικές αναλύσεις.

13.   Αρχιτεκτονική μελέτη.

14.   Στατική μελέτη.

Με την τροποποίηση της σύμβασης ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2013 ανέρχεται στις 130.000 ευρώ και θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου.  Τέλος η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013.
Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και τον αντιπεριφερειάρχη, κο Θωμά Πιτούλη για τη συμβολή τους στην ανάδειξη του σπουδαίου αυτού μνημείου.